FAQ

Här är vår avdelning med svar på vanliga frågor om golf. Vi har även en ordentlig stor FAQ som du kan kolla på om du har en fråga. Här lägger vi snarare in lite blandade frågor som dyker upp och där svaret är lite längre.