Golfens regler – Enkla versionen

Innehållsförteckning

Golfen är full av olika regler som styr vad man får och inte får göra på golfbanan. Då regelboken innehåller en bra bit över 100 sidor kan det verka mycket att hålla ordning på. Men för en vanlig runda är det inte så farligt mycket att tänka på egentligen och i denna artikel ska vi försöka gå igenom de olika reglerna och enkelt berätta vad de i huvudsak går ut på.

Är du nybörjare så kommer förhoppningsvis denna guide att hjälpa dig att förstå de olika reglerna lite bättre. Se denna guide som en introduktion till reglerna, vi kan här självklart inte gå in i detalj på alla regler. En till sak som är värt att nämna är att det alltid är okej att ha med sig regelboken i bagen.

Det är t o m att rekommendera då man enkelt kan kolla under rundan ifall några frågor uppstår. Regelboken är även den du ska gå till för att avgöra en diskussion om någon regel, detta är ju som sagt var en introduktion.

2019 fick vi en ny version av reglerna där man gjort mycket för att försöka förenkla spelet. Många reglerna har blivit omarbetade och de allra flesta förändringar har gjorts med spelarna i tanke vilket inte är något som stofilerna inom golfens beslutande organ gjort sig kända för tidigare. Ta bara en sådan sak som att man numera kan välja att putta med flaggan i eller ur. Ytterligare att val som gör att det nästan inte går att göra fel längre.

Regel 1 – Spelet

Banans hål ska spelas i ordning. Detta innebär att man börjar med hål 1 och sedan går vidare i nummerordning till 18:e hålet, eller hur många hål man planerat att spela. Detta om kommittén inte sagt något annat.

Du får inte påverka en boll som är i rörelse. Den ska ligga still när du slår den. Undantag kan finnas men de är få och kan vara sådana saker som att du riskerar att skada banan om du inte stoppar en boll som är i rörelse.

Golfens regler ska alltid följas och du har ingen möjlighet att komma överens med dina spelpartners om att strunta i någon regel om det ska vara en rond som räknas.

Regel ett tar också upp hur en golfare ska uppföra sig på banan. Kort kan man säga att det där står att du ska visa respekt, vara hederlig när du spelar och ta hand om golfbanan. Inga konstigheter direkt utan det gäller att vara trevlig, följa regler och kratta bunkrar osv.

Regel 2 – Banan

Spelet golf bedrivs på en bana. Allt som ligger utanför denna är out of bounds.

Banan består av fem stycken olika områden.

  • Spelfältet som är fairway, ruff och liknande.
  • Teen på det hålet du spelar.
  • Alla pliktområden som exempelvis vattenhinder. Pliktområden är normalt utmärkte med röda eller gula pinnar.
  • Alla bunkrar
  • Green på det hålet du spelar.

Regel nummer två tar även upp att du får fri lättnad från en del olika saker. Lösa naturföremål där man räknar in naturliga saker som inte sitter fast. Exempel på detta är stenar, löv, döda djur, djurspillning, smådjur som maskar och insekter som kan avlägsnas, myrstackar, klumpar av komprimerad jord och då räknar luftningspluggar in där.

Bra att veta är att exempelvis sand och lös jord inte räknas som lösa naturföremål. Det räknas inte heller dagg, frost och vatten som. Snö och is räknas får du välja om du vill att det ska räknas som lösa naturföremål eller tillfälligt vatten.

Flyttbara tillverkade föremål är en annan sak som du får ta lättnad för. Exempel kan vara en parkbänk som du kan flytta utan någon större ansträngning.

Fri lättnad gäller även för onormala banförhållanden. Dessa är hål gjorda av djur, mark under arbete, tillfället vatten och oflyttbara tillverkade föremål. Exempel på oflyttbara föremål kan vara bolltvätt, informationstavla vid tee eller en maskin som banarbetarna använder.

Om det finns någon zon på banan som räknas som en spelförbudszon måste du ta lättnad från denna. Tävlingsledningen avgör vilka zoner detta är. Skulle din boll ligga utanför zonen måste du fortfarande ta lättnad om svingen eller stansen påverkas av området. Lättnaden måste vara fullständig vilket innebär att du inte kan droppa inom zonen utan måste var utanför helt och hållet vilket även gäller för stansen och svingen.

Regel 3 – Tävlingen

Matchspel

I matchspel så räknas varje hål som en enskild tävling. Vinner du ett hål blir du 1 upp, förlorar du hålet 1 ner och vid ett lika resultat delar ni hålet. Om det är lika i matchen kalls detta för all square.

Du vinner en match när du är fler hål upp än vad det är hål kvar att spela. Skulle du t ex vara 3 hål upp efter 16:e hålet har du vunnit matchen. Resultatet skrivs då ut som 3/2.

I matchspel får en spelare när som helst skänka bort hela matchen, ett hål eller slag. Detta till skillnad från slagspel då det är förbjudet att skänka slag. Vanligt är att man skänker hålet ifall man har haft stora problem och omöjligt kan dela hålet. Är en kvarvarande putt väldigt kort brukar denna också skänkas.

Slagspel

I en slagspelsrunda gäller det att ha så få slag som möjligt på alla hålen som ska spelas. Den spelare med minst antal slag vinner tävlingen. Är det en handikapptävling är vinnaren den som har lägst score efter det att handikapp har räknats in, alltså nettoscore.

Om du bryter mot en regel eller inte hålar ut och är medveten om detta så blir du diskad ifall denna inte åtgärdas innan utslaget på nästa hål. Är det tveksamheter om någon regel är det okej att spela med två bollar de kvarvarande slagen på ett hål och sedan skriva upp bägge resultaten. Det är sedan tävlingsledningen som avgör vilken score som var rätt.

Regel 4 – Spelarens utrustning

Klubbor

Då får inte använda fler än 14 klubbor under en runda, dessa klubbor ska även uppfylla kraven som ställs i utrustningsreglerna.

Upptäcker du under rundan att du har för många klubbor ska plikt utdelas och tillräckligt många klubbor dömas ut för att komma ner till 14. Är det i matchspel får du plikt i form av maximal två förlorade hål. Är det i slagspel får du plikt i form av två slag per hål upp till maximalt fyra slag.

Dina klubbor
Gualberto107 / FreeDigitalPhotos.net

Det finns inget i reglerna som hindrar dig från att ha färre än 14 klubbor. Startar du en runda med färre en 14 klubbor är det tillåtet att lägga till flera under rundan. Det är inte tillåtet att dela klubbor med en annan spelare.

Du får inte avsiktligen ändra funktionen på en klubba under en runda. Exempelvis om du har en driver där det går att ändra inställningar måste detta göras innan runda. Om en ändring är oavsiktlig är det okej att spela vidare med klubban.

Exempel på detta skulle kunna vara att en klubba blir lite sned efter att ha träffat en trädstam vid ett slag. Du får även få din klubba lagad under ronden så att den är så nära som möjligt det skick den hade innan skadan uppstod.

Bollen

Du får inte byta boll under ett pågående hål om inte reglerna tillåter detta. Slår du t ex en boll i vattnet är det tillåtet att byta men om du spelat ut bollen på fairway är det inte tillåtet att byta. Skulle bollen skadas vid ett slag är det tillåtet att byta. Är bollen smutsig räknas detta inte som anledning att byta den.

Mellan hål får du byta boll om du önskar.

Övrig utrustning

Du får använda annan utrustning under en rond så länge den inte skapar fördelar genom att minska behovet av skicklighet eller omdöme.

När det gäller avståndsmätare är det t ex tillåtet att få information om avstånd eller riktning men det är inte tillåtet att få information om höjdskillnader eller att få förslag på spellinje eller klubbval.

För väder gäller det att du få ta in väderinformation under ronden som är tillgänglig vid väderprognoser (gäller vind också) och du får mäta temperatur och fuktighet vid banan. Du får dock inte mäta vindhastighet vid banan eller använda konstgjorda föremål för att få information om vid som t ex pulver.

Du får använda en dator eller liknande som använder sig av information som är inhämtad innan ronden. Detta kan vara information från tidigare ronder, svingtips eller klubbvalsrekommendationer. Det är även tillåtet att använda sig av verktyg för att registrera information under en rond för att sedan behandla den efter ronden. Exempel är här slaglängder, spelstatistik och hjärtfrekvens.

Det är inte tillåtet att använda en dator eller liknande som tolkar någon data som den samlar in under ronden och ge tips under pågående rond.

Regel 5 – Spela ronden

Denna regel tar upp vad som gäller för en rond. Vad som är en rond, övning och vad som förväntas av dig.

En golfrond är 18 eller färre hål som spelas i korrekt ordning.

Du får inte slå några övningslag under tiden som du spelar ett hål. Innan du spelar en slagspelstävling är det normalt inte tillåtet att spela på banan innan, är det istället matchspel är det tillåtet att provspela banan. Dock kan tävlingskommittén godkänna spel på banan innan slagspelstävling. Att t ex slänga iväg en boll på en green för att se hur det rullar räknas som testspel.

Det man får göra är att mellan spel av två hål öva på chippning och puttning på eller nära greenen på det senast spelade hålet, en övningsgreen eller tee på nästa hål. Detta förutsätter dock att man inte fördröjer spelet.

Du förväntas att komma i tid till din planerade starttid. Gör du inte detta på en tävling riskerar du plikt eller att bli diskvalificerad. Under själva ronden ska du spela i rask takt och inte fördröja spelet på något onödigt vis.

Avbryta en tävlingsrond får du bara göra om det finns ett beslut från tävlingsledningen om detta eller om du tror det är fara för blixtnedslag. Till skillnad från matchspel där du och din motspelare kan avbryta en rond av vilken anledning som helst utom om detta skulle försena tävlingen.

Regel 6 – Spela ett hål

Utslaget ska ske mellan de två utsatta markörerna på tee. Bollen får inte placeras framför dessa men det är tillåtet att lägga bollen inom två klubblängder bakom markörerna. Då får ta din stans utanför teemarkeringarna så länge som bollen ligger innanför.

Det är tillåtet att använda en peg på tee. Om du skulle råka peta till bollen eller om de trillar av från en peg av sig själv är det bara att återplacera bollen utan någon plikt.

Det är inte tillåtet att flytta på teemarkeringarna oavsett ifall du tycker att de är i vägen eller ej.

Spelordning

Honnören (vem som slår ut först) bestäms av lite olika saker. I match bestäms vem som slår ut först på hål 1 antingen av lottning eller överenskommelse. Finns ingen sådan sedan tidigare går det bra att t ex singla slant. Alla hål efter detta gäller det att honnören går till den som vann hålet innan. Delas hålet är det personen som hade honnören sedan tidigare som fortsätter att slå ut först.

Slagordning ute på hålet sen är att den som ligger längst ifrån slår först. Skulle du spela först trots att du ligger närmast utgår det ingen plikt men motspelaren kan kräva att du slår om slaget. Om du och din motspelare kommer fram till att ni sparar tid ifall du slår före trots att du ligger närmare går detta bra.

I slagspel bestäms honnören på samma sätt vid hål ett som för matchspel. På hålen efter är det spelaren med lägst bruttoscore som slår ut först. Är bruttoscoren delad hålls honnören kvar.

Ute på hålet är det samma sak här att den som ligger längst ifrån slår först. Dock uppmuntras du och dina medspelare att spela så kallad ”Ready Golf” vilket innebär att man försöker spara tid genom att spela i fel ordning. Exempel på detta kan vara en person som varit i en bunker men inte kom närmare efter slaget. Då kan spelare två putta före spelare ett slår sitt nästa slag.

Ett annat enkelt exempel är att ifall du puttat och bollen stannar några cm från hålet så är det smidigare att putta ut istället för att vänta på sin tur. Grundtanken är att ifall det är snabbare och effektivare att spela i fel ordning så ska det göras. Riskerar man att störa genom att slå i fel ordning ska det undvikas.

Spel i fel ordning ger ingen plikt förutsatt att inte det görs av en specifik anledning. Det är nämligen inte tillåtet att spela i fel ordning om det är med syfte att ge en annan spelare fördel. Kommer man överens om att ändra spelordning av denna anledning är det två slags plikt till bägge spelarna. Ett exempel på detta skulle kunna vara att en person som spelat dåligt puttar före för att visa linjen till den som har en bra rond på gång.

Regel 7 – Leta efter och identifiera bollen

Om du letar efter en boll är det tillåtet att röra vid och böja högt gräs, grenar, buskar och liknande om detta krävs för att kunna hitta och identifiera bollen.

Detta gäller även i hinder så som vatten och bunkrar och förutsättningen är att området för stans, sving eller spellinjen inte förbättras. Skulle en boll vara täckt av sand är det okej att försiktigt ta bort så mycket sand att det går att identifiera bollen sedan ska ursprungsläget återskapas så bra som det går.

Skulle en boll flyttas i sanden när den eftersöks eller identifieras så ska ursprungsläget återskapas men det utgår ingen plikt. Detta förutsatt att det inte var meningen att flytta på bollen. Råkar du av misstag röra flytta på bollen vid sökning ska den återplaceras så gott det går och ingen plikt utgår.

På samma sätt är det godkänt att i vatten leta efter en boll med klubban, händerna eller på annat vis. Om bollen då av misstags rubbas utgår ingen plikt. Bollen ska då återplaceras där den låg om man inte väljer att ta och droppa exempelvis pga vattenhindret.

Krävs det att bollen lyfts för att en identifiering ska kunna utföras är detta godkänt överallt på banan. Även om man markerat sin boll finns det risk att denna markering är på en sida som inte syns. Det är enbart tillåtet att rengöra bollen så mycket som krävs för att identifieringen ska kunna utföras. Viktigt är bara att komma ihåg att säga till markör, motståndare eller spelpartner innan.

Identifiera bollen

Du identifierar bollen genom att antingen ha sett den under bollflykten och därmed sett vart den stannat. Eller att du har ett identifieringsmärke på bollen. Därför är det rekommenderat att ha ett eget speciellt märke på din boll. En prick, en figur eller något liknande så att du vet att det är just din boll.

Regel 8 – Banan spelas som den är

Slå från bunkern
Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

En av grunderna i golf är att spela bollen så som den ligger. Detta innebär att du inte får förbättra läget eller flytta bollen innan du slår. Detta förutsatt att det inte finns någon annan regel som godkänner detta.

Exempel på saker du inte får göra är att flytta bollen, bättra på området för din stans, förbättra spellinjen, pressa ner marken med klubba, flytta växande föremål eller ta bort dagg.

Om bollen befinner sig i en bunker är det inte tillåtet för klubban att nudda sanden innan du slår, på samma sätt är det inte tillåtet i ett vattenhinder att nudda vattnet.

Vad du får göra är att sätta ner klubban (grunda klubban) lätt i gräset innan du slår, ta stansen på ett naturligt sätt även om detta flyttar på grenar osv, på tee jämnar till ojämnheter, på green tar bort sand eller laga skador.

Regel 9 – Bollen spelas som den ligger; Boll i vila lyft eller rubbad

Om inte reglerna ger dig tillåtelse av någon anledning så ska bollen spelas från den platsen där den stannade.

Om du, din utrustning, spelpartner eller caddie flyttar en boll som ligger stil oavsett om det är medvetet eller ej utgår ett slags plikt och bollen ska återplaceras. Återplaceras inte bollen utgår istället två slags plikt. Detta förutsatt att det inte finns någon annan regel som säger att en boll får flyttas, t ex om de markeras på green, plockas upp för att droppas osv.

Om bollen rubbas av något utomstående utgår ingen plikt utan bollen återplaceras. Man ska dock vara så gott som säker på att bollen har rubbats av något utomstående annars ska bollen spelas där den ligger. Utomstående faktorer kan exempelvis vara banarbetare eller djur. Om bollen flyttas av vatten eller vind så ska bollen slås där den stannar.

Skulle bollen börja att exemepelvis blåsa iväg när du har påbörjat din sving kan du antingen avbryta slaget. Gör du inte detta ska bollen spelas från den position där den stannade och slaget räknas.

Ifall man råkar rubbar en boll när man letar efter denna utgår det ingen plikt utan bollen återplaceras. Om en boll som stannar blir träffade av en annan boll och flyttar sig ska denna återplaceras till föregående plats.

Regel 10 – Förbereda för och slå ett slag; Råd och hjälp; Caddies

Du får enbart slå iväg golfbollen, det är inte tillåtet att fösa eller skyffla iväg bollen. Det är förbjudet att ta emot någon form av hjälp när du slår bollen. T ex någon som håller ett paraply som skydd mot regnet eller någon som håller fast dig för att du inte ska trilla i vattnet när du slår.

När du slår bollen så ska denna ligga still förutsatt att den inte faller av peggen i samma ögonblick, ligger i vatten och rör sig pga detta eller om bollen börjar röra sig efter att du startat baksvingen.

Förr utgick det ett slags plikt om du träffade bollen två gånger. Numera gör det inte detta förutsatt det var ett misstag, du får alltså inte göra det med vilje.

Förankra klubban

Du får inte direkt eller indirekt förankra klubban mot kroppen när du slår ett slag. Det är okej att klubban exempelvis vilar mot underarmen så länge som det inte finns någon förankringspunkt.

Råd

Golf är tänkt som ett spel där man själv ska avgöra vilken taktik och strategi som är bäst. Därför är det inte tillåtet att ge eller få råd under en rond av någon annan. Det är bara en eventuell caddie som du får ta råd från. Spelas det fyrboll eller foresome får medspelaren och dennes caddie utföra samma sysslor som din egen caddie.

Caddie

Det är tillåtet att ha en caddie som transporterar klubbor, ger dig råd, kratta bunkrar osv. Viktigt att veta är att du är ansvarig för det caddien gör under ronden. Det är alltså du som får plikt ifall caddien under ronden bryter mot reglerna.

Regel 11 – En boll i rörelse råkar träffa en person, ett djur eller föremål; Avsiktliga åtgärder för att påverka en boll i rörelse

Om du skulle träffa dig själv, din partner, din caddie eller din utrustning så utgick det förr i tiden ett slags plikt. Numera blir det inte plikt om detta inträffar. Undantaget är om din boll träffar en annan spelares boll förutsatt att bägge bollarna låg på green när slaget utfördes. Isf blir det två slags plikt.

Skulle din boll stoppas avsiktligt av en motspelare är det den spelaren som får plikt och slaget ska spelas om. Det är heller inte tillåtet att lägga ut något föremål som ska stoppa en boll på banan.

Regel 12 – Bunkrar

Din boll är i en bunker ifall någon del av bollen rör sanden på marken innanför bunkerns gräns. Den räknas även som i bunkern ifall den är i ett område där det normalt skulle ha funnits sand eller om den ligger på något löst naturföremål, flyttbart tillverkat föremål eller liknande i bunkern.

Innan du slår i bunkern får du ta bort lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål

Du får heller inte medvetet vidröra sanden i bunkern med din hand, klubba, kratta eller annat föremål för att få information som kan hjälpa dig vid slaget. Du får inte nudda sanden med klubban i baksvingen eller vid en övningssving.

Det du får göra är att gräva ner fötterna i sanden för en övningssving eller själva slaget. Du får placera klubbor och annan utrustning i bunkern, slå till sanden i frustration efter ett slag. Skulle du luta dig mot en klubba eller ta mot dig med handen för att hindra ett fall är detta också okej.

Regel 13 – Greener

Om någon del av bollen nuddar greenen räknas det som att bollen ligger på greenen. Ligger bollen på green är det tillåtet att ta bort exempelvis löv och andra lösa naturföremål. Det är dock inte tillåtet att t ex torka bort dagg på greenen.

Oavsett om bollen ligger på green eller ej är det tillåtet att laga gamla nerslagsmärken, hålpluggar och andra skador.

Det är inte tillåtet att testa greenen genom att kasta iväg en boll för att se hur den rullar.

På green får du lyfta en boll för att rengöra denna eller flytta bollen för att den är i vägen för en annan spelare. Detta är dock bara tillåtet ifall en markör av något slag placeras på samma plats. Skulle denna markeringsknapp vara iväg för en annan spelare är det tillåtet att flytta markören i sidled så att den inte är i vägen.

Vanligen görs detta genom att puttern riktas in mot ett bestämt mål och markören flyttas en putterbredd i sidled. Viktigt att komma ihåg att återplacera bollen på rätt ställe innan nästa slag slås.

Om du slår ett slag där bollen hänger på gränsen att trilla i är det tillåtet att i normal takt gå fram till bollen och sedan vänta i 10 sekunder på att den ska trilla i. Trillar den i efter denna tid utgår ett pliktslag och bollen räknas som hålad, ingen annan plikt utgår och resultatet blir därmed som att du hade hålat ut på nästa slag.

Numera utgår det ingen plikt om du, din motspelare eller någon annan spelare råkar av misstag rubba bollen. Den ska då återplaceras utan plikt och spelas.

Om du slår ett slag som hamnar på greenen för ett annat hål måste du ta lättna från denna. Du får inte spela bollen där den ligger. Du droppar då en boll vid närmaste punkten där du kan få fullständig lättnad.

Flaggstången

Du får putta med flaggstången i hålet. Det viktiga är bara att du tar ett beslut om den ska vara i, passad eller ur innan du slår då du inte får ändra dig efter slaget.

Stannar en boll så att den vilar mot flaggstången och hålkanten räknas bollen som sänkt förutsatt att någon del av bollen är under greenytan.

Regel 14 – Förfaranden med bollen: Markera, lyfta och rengöra; återplacera på en punkt; droppa i lättnadsområde; spela från fel plats

Om du ska lyfta en boll i enlighet med reglerna och bollen sedan ska återplaceras ska denna markeras. Exempelvis ifall du vill lyfta bollen på greenen så ska en markeringsknapp eller liknande läggas ner. Annars blir det ett slags plikt.

Du ska även använda samma boll förutsatt att reglerna inte ger dig tillåtelse att byta boll som om den t ex har gått sönder eller att någon annan spelare spelat felaktigt på din boll.

Du får alltid rengöra en boll som du har lyft på green. När du lyfter den på något annat ställe får du rengöra den utom om du lyfter för att se om den är skadad, för identifiering (du får bara rengöra så mycket att identifiering är möjlig), om den stör spelet eller om du lyfter för att ta reda på om bollen ligger i ett område där du får ta lättnad (tar du lättnad får du sen rengöra bollen).

Behöver du droppa en boll så ska du göra detta från knähöjd och sedan släppa ner bollen.

Det finns ett antal tillfällen då man får droppa om bollen. Detta är ifall en boll rullar tillbaks in i ett hinder som du tagit lättnad för. En boll rullar ur ett hinder när du ska droppa i det, rullar in och stannar på greenen, rullar och stannar out of bounds, rullar iväg mer än två klubblängder eller stannar närmare hål.

Om detta sker droppar du om bollen igen utan plikt. Inträffar samma sak då igen ska du placera bollen på det stället där den landade. Skulle bollen sedan efter att ha legat still ett tag börja röra sig ska den spelas där den ligger.

Placerar man en boll och denna inte vill stanna på denna punkt ska bollen istället placeras på närmaste ställe där den stannar. Är man inte i ett hinder ska bollen placeras på närmaste ställe som inte är i ett hinder och ifall den är i ett hinder från början ska den placeras på närmaste punkten i hindret.

Har du droppat eller placerat en boll på fel plats och spelar från detta ställe utgår det två slags plikt ifall du spelar slagspel och hålet förloras i matchspel.

Regel 15 – Lättnad för lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål (inklusive hjälpande eller störande boll eller bollmarkering)

Du får ta bort lösa naturföremål var som helst förutsatt att inte något av dessa två undantag gäller;Undantag 1 – Att ta bort löst naturföremål där boll måste återplaceras.
Undantag 2 – Begränsningar för att avsiktligt ta bort lösa naturföremål för att påverka boll i rörelse.

Bollen får dock inte röra på sig när du gör detta om du är utanför greenen eller på tee. Om den gör det så utgår ett slags plikt.

Ett löst naturföremål är något som inte växer eller sitter fast. Exempel på detta kan vara brutna grenar, löv, stenar, insekter och kvistar.

Det finns två olika typer av hindrande föremål och det är flyttbara och oflyttbara. Det bägge har gemensamt är att det är objekt som är tillverkade av människor. Flyttbara är t ex flaskor, krattor och burkar. Oflyttbara är t ex sprinkellock, bilvägar och läktare.

Ett flyttbart hindrande föremål får flyttas överallt på banan och om bollen flyttas när man tar bort detta utgår ingen plikt utan bollen placeras så nära samma plats som möjligt. Viktigt att veta är att du dock aldrig får flytta på teemarkeringarna när en boll ska spelas från tee.

Är det ett oflyttbart hindrande föremål får du droppa ifall detta hindrar din sving eller stans. Det du då gör är att leta upp närmast punkt som inte är närmare hål där du kan ta en normal stans och svinga normalt. Denna punkt får inte vara i ett hinder eller på greenen. Från denna plats ska du droppa bollen inom en klubblängd. Det är bra att markera bollen så att du har en punkt att utgå ifrån.

Om bollen ligger i ett vattenhinder är det inte tillåtet att ta någon lättnad. Om du ligger i en bunker får du ta lättnad men då måste bollen även droppas i samma bunker. Mot ett slags plikt kan du droppa en boll utanför bunkern.

Om en boll är markerad på green men markeringsknappen ligger i en sådan position att du misstänker att den kan vara i vägen för ditt slag ska markeringen flyttas. Detta görs genom att en ny position fastställs som inte är i vägen och att markeringsknappen flyttas dit.

Viktigt är att denna position fastställs på ett sådant vis att man kan återplacera bollen sen på utgångspositionen. T ex genom att en bäring plockas ut och sedan bollen flyttas exakt bredden av klubbhuvudet på puttern eller hur mycket som krävs för att inte vara i vägen.

Regel 16 – Lättnad från onormala banförhållanden (inklusive oflyttbara tillverkade föremål), farliga situationer p g a djur, pluggad boll

Störande inverkan från onormala markförhållanden blir det ifall bollen ligger i ett påverkat område eller ifall din stans eller sving påverkas. Ligger bollen på green räknas också puttlinjen in. Exempel på ett onormalt markförhållande är vatten som finns temporärt antingen om det kommer från regn, översvämning eller vattnande. Om bollen ligger i en håla från ett bogrävande djur räknas detta också.

Om bollen inte är i ett vattenhinder är det tillåtet att ta lättnad för onormala markförhållanden. Du kan även välja att slå bollen som den ligger. Väljer du att droppa ska du göra detta inom en klubblängd från närmaste punkt där normala markförhållanden råder. Detta får inte vara närmare hål.

Är du i en bunker måste bollen även droppas i denna, finns det inte någon sådan möjlighet exempelvis pga hela bunkern är översvämmad får du droppa utanför med ett slags plikt. Är det inte möjligt att ta fullständig lättnad i en bunker får du utan plikt droppa i bunkern där största möjliga lättnad är möjlig. Är man på green placerar man bollen så nära närmaste punkten för lättnad som möjligt.

Hittar du inte din boll får du enbart ta lättnad ifall du med mycket stor säkerhet vet att bollen har landat i området med onormalt markförhållande. Isf uppskattar du var bollen sist skar den yttre gränsen på området och droppar utgående från denna plats.

Finns det farliga djur på banan som exempelvis huggormar här i Sverige får du ta lättnad för dessa utan plikt.

En boll som ligger i sitt eget nerslagsmärke (pluggad) får lyftas, rengöras och droppas utan någon plikt så nära denna punkt som möjligt. Detta förutsatt att bollen ligger på spelfältet vilket är allt utom tee på ditt hål, alla pliktområden, bunkrar eller green. Om bollen är pluggad på green får du markera bollen, lyfta den, rengöra bollen, reparera skadan och sedan återplacera bollen.

För att en boll ska räknas som pluggad ska delar av bollen vara under markytan. Detta kräver inte att den är i kontakt med jord utan det räcker om den har tryckt ner gräset under marknivå. En boll är inte pluggad ifall den bara sitter ner djupt i gräset utan en grop måste finnas.

Du kan inte få lättnad för pluggad boll ifall det inte är rimligt att kunna slå en boll som är pluggad. Exempel på detta är om bollen ligger pluggad djupt inne i en buske där du omöjligt kan slå på bollen.

Har du slagit ett slag där bollen har landat på en annan green så ska du inte slå från denna plats. Du tar då istället och letar upp närmaste plats utanför greenen som ej är närmare hål och droppar sedan inom en klubblängd. Ingen plikt utgår för detta.

Regel 17 – Pliktområden

Ett vattenhinder är utmärkt med gula pinnar eller linjer. Ett sidovattenhinder är utmärkt med röda pinnar eller linjer.

Har en boll hamnat i ett vatten- eller sidovattenhinder får du spela bollen som den ligger. Hittar du inte bollen eller inte vill spela den där den ligger får du droppa den med ett slags plikt.

Finner du inte din boll ska du vara så gott som säker på att bollen har hamnat i detta hinder för att få ta lättnad. Väljer du att droppa har du tre alternativ när det gäller att spela nästa boll.

A – Du kan gå tillbaka till den platsen du slog förra slaget och droppa en boll så nära som möjligt till denna plats.

B – Droppa en ny boll bakom vattenhindret så långt bak som du vill på en rak linje mot hålet (flagglinjen). Du ser då till att ha sista gränsen där bollen skar hindret och hålet i en rak linje.

C – Om du ligger i ett sidovattenhinder kan du droppa bollen inom två klubblängder från den platsen där bollen senast skar hindrets gräns. Bollen kan även droppas på samma sätt på en punkt på vattenhindrets motsatta gräns.

Regel 18 – Lättnad med slag och distans; boll förlorad eller out of bounds; provisorisk boll

En spelare får när som helst under spelet av ett hål droppa på ursprungliga platsen med ett slags plikt. Detta kallas slag och distans.

En boll räknas som förlorad ifall du inte hittar den inom tre minuter efter det att eftersökningen startar. Går tiden ut måste en ny boll sättas i spel.

För att räknas som out of bounds så ska hela bollen ligga utanför insidan på linjen som symboliserar out of boundsgränsen. Gränsen som markeras genom vita pinnar, ett staket eller mur. Har din boll gått out of bounds har du bara ett val och det är att lägga till ett pliktslag och sedan slå ett nytt slag från samma ställe som föregående slag.

Misstänker du att bollen har gått out of bounds eller att den är förlorad i t ex skogen eller högt gräs så kan du slå en provisorisk boll från föregående plats. Du ska då meddela medspelarna om detta och du ska meddela detta klart och tydligt så alla är införstådda med att det just är en provisorisk boll. Denna boll ska du sedan slå innan du går iväg och letar efter första bollen.

Skulle du inte hitta första bollen eller den har gått out of bounds så måste du spela vidare på den provisoriska bollen samtidigt som du lägger till ett pliktslag. Hittar du din första boll och den inte är out of bounds så måste du spela vidare med denna. Den provisoriska bollen ska då plockas upp.

Regel 19 – Ospelbar boll

Om din boll ligger så pass dåligt till att du anser att det inte går att spela den kan du förklara den ospelbar och med ett slags plikt droppa enligt följande alternativ.

A – Gå tillbaka till stället där du slog föregående slag och spela en boll från denna plats.

B – Droppa en boll var som helst på flagglinjen förutsatt att det är bort från hålet. Ta då ut den punkten där den ospelbara bollen ligger och sedan se till att ha flaggan i en rak linje från denna punkt och sedan backar dit du vill.

C – Droppa en boll inom två klubblängder från den plats där bollen ligger. Dock ej närmare hål.

Om du anser att bollen är ospelbar i en bunker har du lite andra alternativ. Du kan fortfarande med ett slags plikt slå från föregående position eller droppa inom två klubblängder i bunkern. Vidare kan du använda flagglinjen här också men du får då två alternativ. Med ett slags plikt kan du droppa i flagglinjen i samma bunker. Med två slags plikt kan du droppa i flagglinjen utanför bunkern.

Regel 20 – Lösning av regelproblem under rond; Domslut av domare och tävlingsledning

Regeltvister kan uppstå under en rond. Grundregeln är att ni inte får ta upp onödig tid för att lösa problemet. Det är dock okej att t ex läsa en regelbok för att komma fram till vem som har rätt.

Är det matchspel ska ni försöka komma överens om vad som gäller om det inte finns någon domare som är utsedd för matchen. Det ni då kommer överens om är bindande förutsatt att ni inte medvetet bortser från någon regel eller plikt. Kommer ni inte överens kan ni begära att en domare eller tävlingsledning ska ta ett beslut efter ronden.

I slagspel kan ni dock inte komma överens på samma sätt. Därför bör alla regelproblem avhandlas med tävlingsledningen innan scorekortet lämnas in. Är ni osäkra på vad som gäller är en bra lösning att spela två bollar på hålet. Det blir då ingen plikt för detta och i efterhand beslutat tävlingsledningen vilken boll som var den rätta att spela på och därmed vilken score som blir rätt.

Regel 21 till 24 – Spelformer

Denna regel tar upp vad som gäller för lite olika spelformer så som treboll, bästboll, fyrboll och poängbogey. Detta går vi inte in närmare på här.

Vill du läsa grundläggande om spelformer kan du göra det i vår avdelning där vi tipsar om olika spelformer att testa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vår sida använder cookies. Godkänn cookies för att kunna fortsätta använda sidan >>