Köpguide för Järnklubbor

Innehållsförteckning

Det är puttern som är den klubba som används oftast under en runda. Frågan är dock om det inte är järnklubborna som är den typen som vi slår flest slag med under en runda. Allt från utslag, transportslag, inspel till korta chippar används dessa klubbor till. Därmed är det ganska uppenbart att det är viktigt att ha klubbor som passar till just den spelartypen som man själv är.

Någon med 36 i handikapp ska rimligen inte spela med samma sorts klubbor som en spelare nära 0 i handikapp. Järnklubborna är oftast den dyraste investeringen som du kommer att ha i bagen. Detta förutsatt att du inte satsar på riktigt billiga järnklubbor och den dyraste drivern.

När du spelar en runda som ska räknas så säger reglerna att du inte får ha mer än 14 klubbor. Av dessa är ofta runt 10 st järnklubbor. De återstående klubborna blir då en driver, några fairwaywoods alt hybrider och en putter.

Dina wedgar är järnklubbor men man brukar ofta behandla dem lite för sig självt och vi kommer även att titta närmare på just dem i en annan artikel. Lite beroende på vilket set du köper så ingår det vissa wedgar eller inte. Vanligt när man köper klubbor är att man antingen köper från järn 3 – pitching wedge (PW) alternativt att klubborna som ingår är järn 4 till sand wedge (SW).

Numera säljs det inte många järnset där man har en järn 1a eller 2a med då dessa är så pass svårspelade. Dessa klubbor passar enbart till de riktigt bra spelarna som har en sving som passar för långa järn. Det är inte ens vanligt att proffsen använder sådana klubbor längre. Ofta är det bara på British Open som de riktigt långa järnen kommer fram och detta är enbart för att de går långt och lågt vilket passar i de vindiga förhållandena som råder där.

Vad är järnklubborna till för?

I grund och botten kan man dela upp järnklubborna i tre olika grupper och detta efter vilket syfte man har med dem. Exakt var man vill dra gränserna är lite upp till den egna individen. Men generellt kan man säga att järn 1 till 4 är klubbor som används för utslag och långa transportslag.

En järn 3a kan utan större problem slås över 200m av en bra spelare. Ibland får man även slå inspel med dessa långa järn som man också kan kalla dem. T ex kan det vara efter ett misslyckat utslag eller för inspel på två slag på par 5 hål. Dock kan man aldrig räkna med att ha någon jättestor precision med dessa järn.

Nästa steg är mellanjärnen där man brukar räkna in järn 5 – 7. Dessa används ofta som utslagsklubba på korthål om de nu inte korta eller som inspelklubba på de lite längre par fyrorna. Står du med någon av dessa klubbor i handel ska man ha som mål att komma hyfsat nära hålet då du har en ganska bra precision med klubborna.

Sista steget bland järnklubborna är det som kallas för de korta järnen. Här räknar man in järn 8 – 9 men även ofta PW. Slår du ganska långt kommer du troligen att ha klubbor av detta slag på många av inspelen och då ska alltid målet vara att komma nära den punkten som du vill landa på. För här börjar man definitivt att prata om precisionsklubbor.

Anledningen till att det är enklare att slå en järn 9a rakt än en 3a är att där är mer loft på klubban. Detta gör att mer backspinn sätts i bollen vilket för med sig att den går rakare. En järn 3a med lite loft kommer istället att ha mindre backspinn vilket gör att det är lättare för sidoskruv att ta tag i bollen.

Hur långt går de olika klubborna?

Det finns inget rätt eller fel när det gäller hur långt de olika klubborna går. Vissa spelare kanske bara slår 120 m med en järn 7a medan andra drar i vägen den 170 m. Hur långt man slår är inte speciellt intressant utan det viktigaste är att veta hur långt man själv slår så att rätt klubba väljs för rätt slag och att man kan slå klubban rakt och bra.

Sen ser det ju självklart häftigt ut att kunna slå långa och höga slag med de korta klubborna. Men detta är inte det viktigt för att få till en låg score utan då är det stabilitet och precision som gäller.

Det är som sagt var inte speciellt viktigt exakt hur långt man slår med de olika järnklubborna. Men en bra tumregel är att det gärna bör vara runt 8 – 12 meters skillnad i längd mellan de olika klubborna. Visar det sig t ex att du bara slår någon meter längre med en järn 5a än med en 6a så kanske det är idé att fundera på ersättningsklubba som en hybrid exempelvis.

Typ av järnklubba

Förr i tiden var egentligen alla järnklubbor som såldes så kallade bladklubbor. Dessa var ofta snygga i sin rena utformning men nackdelen är att det inte var speciellt enkelt att slå med dem. Därför säljer man numera klubbor av två olika typer och det är de gamla klassiska bladklubborna men även tå-hälklubbor.

Tå-häl

Järnklubba tå-hål

Dessa kallas även för cavity-back eller perimeter weighted. I grund och botten har man gjort så att man tar bort vikten från centrum av klubban för att istället sätta den mer i ytterkanterna av klubban.

När vikten är placerad i ytterkanten av klubban skapar man en större sweet spot plus att man även gör klubban mer förlåtande vid sämre träffar. Något som passar många golfare.

Vikten kan även vara flyttad nedåt i klubban vilket hjälper till att skapa en högre bollbana. Nackdelen med dessa klubbor är att det inte är lika enkelt att forma sina egna slag.

Den lite sämre golfaren bryr sig troligen inte om att kunna slå en fin draw för att nästa slag kunna ändra till en fade och då passar klubbor av detta slag mycket bra.

Bladklubbor

För den bättre spelaren är det kanske rätt att spela med en bladklubba eller muscleback som de även kallas. Här är vikten inte placerad i ytterkanten av klubban vilket för med sig att sweet spotten inte alls är lika stor.

Järnklubba bladklubba

Fördelen med denna typ av klubba är att de dels ger bättre känsla om man träffar bollen riktigt bra och att det är enklare att själv sätta skruv i bollen. Något som sämre spelare ofta vill undvika.

Att det går att sätta mer skruv i bollen har att göra med tröghetmomentet (moment of inertia el MOI) är mindre i klubban än vad den är i en tå-hälklubba. Det är samma sak som gör att en träff som inte sitter i mitten av klubban även kommer att ändra riktning mer.

Eftersom viktbalansen på bladklubbor ofta sitter högre upp i klubban kommer även detta att föra med sig att bollbanan blir lägre och mer penetrerande. Något som många bra spelare önskar.

Offset och draw

Precis som för träklubbor går det att få järnklubbor som antingen har offset eller är inställda för att ge lite extra draw i slagen. Dessa är tänkta att hjälpa golfare som har problem med en slice, något som det stora flertalet av golfare har.

En slice uppkommer pga att klubbhuvudet är öppet i träffen vilket innebär att det pekar åt höger för en högerspelare och vänster för en vänsterspelare. En klubba som har vikten mer mot hälen är en drawklubba och den kommer att hjälpa dig att rotera klubban mer vilket innebär att den inte är lika öppen vid bollträffen.

Har klubban offset betyder det att bladet är flyttat bakom skaftet vilket skapar mer tid för rotation och därmed är sannolikheten större att klubban kommer ner rakt vid bollträffen.

Sammanfattning av typer

Vilken typ av klubba som du ska ha är självklart svårt att säga men det är ganska klart att man bör ha ett ganska lågt handikapp för att det troligen ska vara en fördel att spela med bladklubbor. Det är inte ens så att proffsen automatiskt spelar med bladklubbor utan många spelar med tå-hälklubbor.

Det ska även sägas att det finns en typ av klubbor till som är lite svåra att placera. Detta är klubbor som är tänkta att vara så enkla som möjligt att slå. Dock liknar dessa klubbor ofta mer hybridklubbor än vanliga järnklubbor.

Tillverkning av järnklubbor

Det finns två olika sätt för tillverkarna att producera golfklubbor och det är att antingen gjuta dem eller smida dem. Vi ska här titta på dessa olika metoder.

Gjutna järnklubbor

Detta är den allra vanligaste metoden för att tillverka järnklubbor. Så mycket som runt 90 % av alla klubbor som tillverkas görs enligt denna metod. I grund och botten går det till så att man tar smält metall och sedan häller ner det i en gjutform som är formad enligt det utseende som önskas för klubbhuvudet.

En fördel med att producera klubbor på detta vis är att det är enklare att tillverka olika typer av former på klubban, vilket exempelvis behövs för de järnklubborna som har sin vikt fördelad i ytterkanterna.

Smidda järnklubbor

Istället för att ta smält metall tar man här ett stycke mjukt stål och antingen stämplar eller slår stålet i en form. Eftersom stålet som används vid tillverkningen av smidda klubbor behöver vara mjukare får man även fram klubbor som ger en bättre känsla. Dock bara om man träffar bollen rätt. En nackdel med denna process är att den kräver mer arbete från tillverkarna vilket för med sig att priserna generellt är högre på smidda järnklubbor.

Järnklubbor av titan

Ett alternativ som finns till stål är titan. Titan har styrkan som stålet men väger bara hälften så mycket. Detta gör att tillverkarna kan göra klubbor med större klubbhuvud utan att de blir för tunga. Titanet används för träffytan och sedan har man tyngre metall så som tungsten runt på kanterna vilket skapar en stor och mycket förlåtande sweetspot. Att så stor del av vikten sitter i kanten gör att klubban inte kommer att vrida sig alls lika mycket vid felträffar vilket innebär rakare slag.

Fördelen med titanklubbor är alltså att de är väldigt enkla att slå vilket passar spelare med högre handikapp. Den stora nackdelen är att titan är dyrt och detta återspeglar sig i priset vilket normalt är högre för dessa klubbor.

Grafit eller stålskaft?

Detta är en fråga som är mycket viktig att fundera över när man ska köpa klubbor. Traditionen säger att man ska ha stålskaft speciellt om man är en manlig spelare. Grafitskaft är inget att hurra för och det är bara damer som har dem i sina järnklubbor. Men detta är inte något som stämmer alls. Det är viktigare att ha skaft som passar dig och därmed ger än bättre score än att alltid spela med stål oavsett om det passar eller ej.

Sen finns det fördelar med bägge typerna vilket vi här ska försöka ta upp och förklara lite närmare. En sak som fortfarande är ganska klart är att det är klart mer populärt med stålskaft. Men detta kanske är något som håller på att ändra sig.

Den första och uppenbara skillnaden på stål och grafit är vikten på skaften. Grafit är betydligt lättare vilket gör att man teoretiskt borde få en högre svinghastighet och därmed slå längre slag. Och visst kan det vara så att grafit går lite längre men det är så att stål har fördelar också som gör dem till intressanta.

Börjar man att titta på priset är det ett ställe där stål ligger bättre till då de är klart billigare att tillverka. Det skiljer normalt runt 1 000 kr i pris på ett set av samma klubbor men med de billigare stålskaften.

Ser man till spelet så finns det lite olika skillnader som är viktiga veta om också. Vi golfare vill veta hur långt våra klubbor går när vi slår med dem och här är stålskaften fortfarande bättre. De kommer hela tiden att bete sig likadant vid slag efter slag vilket gör att man kan veta att ett slag med en viss klubba går exakt ett visst antal meter.

Grafitskaft är inte lika säkra där vilket gör att det ofta skiljer lite i längd mellan slag. Sen är det frågan om detta är en faktor att ta så stor hänsyn till. Det är oftare bara bättre golfare som har den träffsäkerhet som gör att detta blir en faktor.

Känsla är något som man också ska ta hänsyn till. Grafit är bättre på att absorbera vibrationer vilket gör att felträffar inte känns på alls samma sätt i händerna. Något som är trevligt när man slår riktigt dåliga slag som annars kan göra ganska ont. Men detta för även med sig att du inte alls får lika mycket info tillbaka. Så om du önskar få mycket info vid slagen är stål bättre.

Ska man då välja grafit eller stål?

Det är just den sämre känslan och att klubban inte blir lika konsekvent som gör att stålskaft normalt passar bättre för bättre manliga golfare. Detta då de normalt har en så pass hög svinghastighet att det inte gör så mycket att ge upp lite där utan vinsten på andra sätt är större.

Sen får vi som sagt var inte glömma att många även spelar med stål för att det är det ”manliga” att göra, även om det är en dålig anledning.

Grafitskaft passar normalt bättre för spelare med lite lägre svinghastighet. En lägre svinghastighet som ofta äldre spelare, kvinnor och juniorer har. Då hjälper grafiten till att ge lite extra längd och höjd i slagen vilket troligen är det som behövs.

Grafiten utvecklas

Denna text kan mycket väl vara helt omodern om några år då utvecklingen av grafitskaft ständigt går framåt. Betydligt mer än vad som gäller för stålen. Ser man tillbaka 10 år eller mer var grafitskaften ganska dåliga och var bara ett alternativ när det gällde drivers egentligen och inte ens de var alla utrustade med grafitskaft.

Fortsätter utvecklingen på samma sätt i framtiden kan det mycket väl vara så att grafitskaft kommer att bli normen då de är lättare och därmed oftast går längre. Kan bara de andra problemen lösas så kommer troligen de att passa bättre även för låghandikappare.

Skaftflex

Det gäller att ha rätt hårdhet på skaften annars kommer det att bli svårt att slå bra slag. Har du ett för mjukt skaft kommer klubban att svänga för mycket vid träffen vilket gör att slagen blir sneda och allmänt svårkontrollerade. Har du istället ett för hårt skaft kommer du tappa längd och troligen slå en slice.

Det allra vanligaste bland manliga golfare är att spela med regularskaft. De med lite högre svinghastighet kan välja Stiff eller Firm som det också kan kallas för. Har man lägre hastighet kan det istället vara läge för ett Seniorskaft.

Damer har oftast en lägre svinghastighet och därför är standard damskaft mjukare. De set som säljs som är speciellt utformade för kvinnor är oftast utrustade med damskaft och det finns inga andra att välja mellan om du inte specialbeställer. Damer som önskar andra skaft kan därför behöva vända sig till andra klubbor för att få tillgång till detta.

Sen ska det sägas att det finns ännu fler benämningar på skaft. Vi har här bara tagit upp de vanliga. En annan ska som även är viktig att veta är att ett regularskaft från en tillverkare inte har samma specifikationer som någon från en annan tillverkare per automatik. Det bästa är därför att testa innan man bestämmer sig.

Lie

En faktor som många inte är medvetna om är vilken lievinkel som klubban har och hur det påverkar slagen. Tänker man efter så är det ganska självklart att en person som är väldigt lång inte bör har samma klubbor som någon som är mycket kort. Längden på skaften är en faktor som då också kan ändras. Vidare hur själva svingen ser ut får en stor påverkan då en flack sving eller brant sving kräver olika lievinklar.

Har du en för platt lie kommer tån på klubban slå ner i gräset för tidigt vilket för med sig att den studsar fram och även öppnar upp sig. Som en följd kommer slaget också att troligen gå åt höger. Är det istället för mycket vinkel på klubban kommer hälen att slå i marken vilket får klubban att stänga sig vilket gör att slaget går till vänster. Som en generell regel kan man säga att kortare spelare behöver en plattare lie och längre spelare slår som bäst med mer vinkel.

Testa din lievinkel

Du kan själv testa hur lievinkeln är eller ta hjälp av den lokala pron. Fördelen om du anlitar någon är ju självklart att de har expertisen medan nackdelen är att det kostar pengar.

Själva testet för att ta reda på om man har rätt lie på sina klubbor eller ej är ganska enkelt. En maskeringstejp sätts på sulan av klubban. Sedan slår man ett antal slag från ett passande underlag, vilket ofta kan vara en svart bit av hårdplast. Efter ett par slag tittar man på klubban och ser på maskeringstejpen var den är sliten.

Visar det sig då att den är sliten i mitten är det bara att vara glad då lievinkeln är passande. Ser man dock en förslitning fram mot tån innebär det att vinkeln är för platt och på samma vis om tejpen är sliten vid hälen är det för mycket vinkel.

Upptäcker du att din lievinkel är fel kan man på de allra flesta klubborna ändra denna vinkel genom att bocka till dem. Något man inte bör göra själv men som pron kan hjälpa till med och som heller inte bör kosta några större summor.

Att klubborna ändrar lie med tiden är inte konstigt. De är ju enbart ett stycke metall som man hela tiden slår mot ett ganska hårt underlag. Tillslut kommer det att föra med sig förändringar.

När du köper nya klubbor kan du få lievinkeln anspassad till dig om du köper dem av någon säljare som erbjuder custom fitting. Köper du i en vanlig sportbutik får du istället testa dem hos pron sen för att se ifall det är rätt vinkel eller ej. Sen behöver det inte så att det bara är shoppen på klubben som kan hjälpa till vid köp då det ofta är dem som erbjuder custom fitting.

Många säljare på nätet erbjuder också en form av custom fitting där du får fylla i din längd, hur långt det är från handleden till marken osv vilket ger ett resultat som säger ifall du behöver en annan vinkel. Detta är inte lika exakt som att utföra ett test med en klubba i hand men fördelen är att det ofta är mycket billigare.

Loft

Exakt hur mycket loft det är på de olika järnklubborna kanske inte är jätteintressant egentligen då det viktiga istället är hur långt du slår med de olika klubborna. Ett lagom avstånd runt ca 10 m mellan de olika klubborna är ganska passande för att få en bra täckning.

Men här ska vi iaf lägga upp en liten lista som kan ge dig en uppfattning om vad loften kan vara. Kanske hittar du något skoj.

10°Järn 2
15°Järn 3
20°Järn 4
25°Järn 5
30°Järn 6
35°Järn 7
40°Järn 8
45°Järn 9
48°Pitching Wedge (PW)
52°Gap Wedge
56°Sand Wedge (SW)
60°Lob Wedge (LW)

Sen som vanligt med listor av detta slag så ska de bara ses som en grund då det inte finns något som säger att just den klubbtillverkaren du väljer har klubbor med dessa vinklar.

Det kan t ex vara så att vissa har mindre vinkel på sina järn 8or som gör att de får en liknande vinkel som en annan tillverkares järn 7a och därmed går lika långt. Det är alltså inte rätt att bara stirra på hur långt man slår med olika tillverkares klubbor utan mer hur rakt man slår. Kanske är det bara loftet som luras.

Produkter från shoppen

Mängdrabatt
25 kr
RödRöd
SvartSvart
VitVit
25 kr
Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan
59 kr
Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan
Rea!
Det ursprungliga priset var: 89 kr.Det nuvarande priset är: 69 kr.
Mängdrabatt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vår sida använder cookies. Godkänn cookies för att kunna fortsätta använda sidan >>