Träningspelformer

Här har vi de spelformerna som mest går ut på att du ska få träning på något speciellt. Detta normalt genom att införa någon form av restriktion på spelandet som gör att du blir tvingad att träna på vissa slag. Dessa spelformer passar ofta perfekt när du är ute och spelar en runda själv.

Spelformer: Träning / Övning