Golftest – Testa dina golfskills

Vi presenterar här ett test för att se lite var din nivå som golfare ligger. Detta är ett färdighetstest där du själv gör en mängd olika övningar (med olika klubbor, avstånd och omständigheter) och du får sedan poäng efter hur bra du lyckas.

Du kan sedan sammanställa dina poäng och se vad din totala poäng blir och på så vis kunna uppskatta lite vilken nivå du faktiskt är på. Detta är något helt annat än handicap och kan ses som ett sätt för dig själv att testa dina golfskills vid en specifik tidpunkt.

Golftestet kan sedan jämföras med ett nytt test vid senare tillfälle. Du kan t ex göra ett test per år för att se om du har blivit bättre eller vad du skulle behöva fokusera lite extra på när du tränar. Det finns givetvis inget som säger att du inte kan jämföra din poäng med dina kompisar, ifall ni vill utmana varandra.

Testets olika delar