Golftest – Testa dina golfskills

Vi presenterar här ett test för att se lite var din nivå som golfare ligger. Detta är ett färdighetstest där du själv gör en mängd olika övningar (med olika klubbor, avstånd och omständigheter) och du får sedan poäng efter hur bra du lyckas.

Du kan sedan sammanställa dina poäng och se vad din totala poäng blir och på så vis kunna uppskatta lite vilken nivå du faktiskt är på. Detta är något helt annat än handicap och kan ses som ett sätt för dig själv att testa dina golfskills vid en specifik tidpunkt.

Golftestet kan sedan jämföras med ett nytt test vid senare tillfälle. Du kan t ex göra ett test per år för att se om du har blivit bättre eller vad du skulle behöva fokusera lite extra på när du tränar. Det finns givetvis inget som säger att du inte kan jämföra din poäng med dina kompisar, ifall ni vill utmana varandra.

Golftest

Golftest – Testa dina golfskills (intro)

De flesta av oss har en uppfattning om vad vi är bra på och sämre på när det gäller golf. Men för att göra det lite mer konkret kan det vara smart att göra ett test som är designad för att testa olika områden inom golf. Testet är uppdelat i [...]

Testets olika delar

Golftest

Test 1.1 – Långa puttar

Det vi börjar med att testa är puttningen. Puttning som är en central del inom golfen för att få ner scoren. Slag räknas som bekant oavsett hur långt det är [...]

Golftest

Test 1.2 – Sänkbara puttar

Andra puttestet går ut på att se hur bra du är på att sänka puttar som är inom rimligt avstånd att sänka bollen. Därför har vi nu gått en bit [...]

Golftest

Test 1.3 – Korta puttar

Sista putt-testet är ett väldigt enkelt sådant. Här handlar det bara om att vara säker på de korta puttarna för att inte tappa de där verkligen onödiga slagen. Få saker [...]

Golftest

Test 2.1 – Korta bunkerslag

Nästa omgång av tester handlar om närspelet. Att vara säker runt greenen är viktigt för att kunna rädda upp missade inspel och liknande. Perfekta inspel kommer du aldrig att ha [...]

Golftest

Test 2.2 – Chippar

Efter de korta bunkerslagen går vi tillbaka en bit och testar chippar. Avståndet ska vara mellan 10 och 20 meter där du varierar inom avståndet. Försök att slå tre slag [...]

Golftest

Test 2.3 – Korta Pitchar

Ett ganska liknande test jämfört med förra men skillnaden här är att slagen ska utföras en liten bit från green. Vilket gör att du behöver lyfta upp bollen lite mer [...]

Golftest

Test 2.4 – Lobbslag

Det sista närspelstestet är designat för att testa din förmåga att klara av de svåra lägena där det krävs ett högt och kort slag. Platt green vill vi fortfarande ha [...]

Golftest

Test 3.1 – Korta wedgeslag

Efter puttar och närspel är det naturliga att ett steg tillbaka och testa wedgespelet. Här blir det tre olika längder du ska slå inspel ifrån som ska symbolisera kortare slag [...]

Golftest

Test 3.2 – Mellanwedgar

Fortfarande samma grundkoncept som för de korta wedgslagen, bara att du nu stegar bak en liten bit till. 10 slag från ungefär 50 meter där det är okej att skifta [...]

Golftest

Test 3.3 – Långa wedgar

Sista testet för wedgarna är de längsta slagen. Här är det 75 meter som gäller som grundlängd. Som för de andra testen är det fritt att variera lite på längden. [...]

Golftest

Test 4.1 – 100 meter

Sista avdelningen av tester går ut på att testa hur bra du är på det längre spelet. Först har vi tre olika avstånd där du ska försöka komma så nära [...]

Golftest

Test 4.2 – 125 meter

Tio slag från 125 meter eller däromkring. Detta är mellanavståndet för de längre testen som inte är rent utslag. Som vi talat om innan kan det vara svårt med en [...]

Golftest

Test 4.3 – 150 meter

Detta är det näst längsta testet vi kommer att göra. Vi börjar här verkligen närma oss avstånd då det börjar bli svårt att komma nära hålet. Något som helt klart [...]

Golftest

Test 4.4 – Drivern

Vårt sista test undersöker hur bra du är på att träffa fairway med drivern. Notera här att vi inte testar alls hur långt du slår utan bara träffsäkerheten. Dock för [...]