Test 4.4 – Drivern

Vårt sista test undersöker hur bra du är på att träffa fairway med drivern. Notera här att vi inte testar alls hur långt du slår utan bara träffsäkerheten. Dock för att få ett bra resultat ska du slå ett fullt slag med drivern. Att slå ett onaturligt kort slag för att bättre på säkerheten är ej det vi vill testa här.

Testet kan utföras på en driving range även om det innebär att du får uppskatta med mindre säkerhet hur bra ditt utslag har varit. Bäst är om du kan slå dina 10 slag mot en fairway på golfbanan som är minst 40 meter bred där du hamnar.

Har du en bredare fairway går det också bra, bara att en träffad fairway då inte automatiskt ger poäng, om du skulle hamna lite längre ut mot sidorna.

Poäng delas sedan ut enligt följande

0 poäng – Slag som missar en 40 meter bred fairway

1 poäng – Slag som hamnar inom 40 meter från centrum av fairway

2 poäng – Slag som hamnar inom 30 meter från centrum av fairway

3 poäng – Slag som hamnar inom 20 meter från centrum av fairway

5 poäng – Slag som hamnar inom 10 meter från centrum av fairway

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vår sida använder cookies. Godkänn cookies för att kunna fortsätta använda sidan >>