Vad består en golfbana av?

Innehållsförteckning

Golf kan verka komplicerat första gångerna när man kommer I kontakt med sporten. I denna guide ska vi därför försöka gå igenom vad som egentligen finns på en golfbana. Det är ju uppenbart att golfbanan är där vi spelare golf men det finns ett antal olika delar av den som ska behandlas olika när de spelas på. Förhoppningsvis kan denna guide hjälpa dig som inte är så insatt i golfen.

En fullstor golfbana består av 18 stycken individuella hål (numrerade 1 – 18) som spelaren ska ta sig igenom. Dessa har utslagsplatser, fairway, ruff, green och olika former av hinder.

Regelboken säger också att banan är allt som finns inom de gränserna som är bestämda av kommittén på klubben. Vita pinnar markerar banans yttre gräns. Det byggs även mindre banor med t ex nio hål även om detta inte är lika vanligt.

Golfbana

Storlek / Längd

En golfbana på 18 hål tar upp någonstans mellan 40 och 80 hektar mark, detta motsvarar ungefär 60 – 115 fotbollsplaner. Det är alltså en ganska stor yta som en golfbana tar upp. Exakt hur mycket plats som banan kräver styrs av hur lång / bred banan är och sedan hur nära varandra hålen ligger.

En 18-hålsbana varierar i längd men är oftast någonstans mellan 4 500 – 6 500 meter lång. Detta är den längden som man får ifall man räknar ihop alla de 18 hålen individuella längder. Avstånd mellan hål är t ex inte inräknat och även inte några sneda slag, vilket leder fram till att en golfspelare utan problem kan gå 8 – 10 km under en runda.

Par

Alla golfbanor har ett par som en riktigt bra golfare ska spela på för att ha gått som designern har tänkt sig. Par får du genom att räkna ihop paret på alla de individuella hålen på banan.

Det vanligaste är att det totala paret på en golfbana är 72, vilket då betyder att en spelare som har använt sig av 72 slag har gått på banans par. En bana behöver dock inte alls ha 72 i par utan det varierar ofta mellan 69 – 74 där troligen 71 och 72 är vanligast.

En bana som har 72 i par består oftast av fyra stycken par 3 och par 5-hål. De resterande 10 hålen är då par 4-hål.

En snittgolfare går dock inte banan på par utan behöver ofta 15 – 30 ytterligare slag för att ta sig runt.

Hål

I golfen betyder ordet hål två olika saker. Det är dels själva hålet som bollen ska ner i men det är också de 18 olika ”hålen” som en spelare ska ta sig igenom. Alltså från en utslagsplats hela vägen till green och sedan ner i hålet.

En golfbana har vanligen tre olika typer av hål som alla har ett eget par. Längden på dessa är ungefär:

  • Par 3 – Är upp till cirka 225 m för män och 190 m för kvinnor.
  • Par 4 – Är 190 till runt 420 m för män och 190 – 360 m för kvinnor.
  • Par 5 – Ungefär 420 – 620 m för män och 360 – 520 m för kvinnor.
  • Par 6 – Väldigt ovanliga men är då ytterligare en bit längre än ett par 5-hål.

Alla dessa längder är ungefärliga då det inte finns några klara regler för hur långt ett hål exakt ska vara för att räknas som ett visst par. Utformningen på ett hål avgör mycket vilket par det blir.

Par är det antalet slag som en spelare förväntas spela hålet på. Man räknar alltid två puttar på varje hål vilket innebär att en spelare på ett par 3-hål förväntas träffa green på utslaget. På ett par 4-hål gäller alltså ett utslag för att sedan försöka träffa green på nästa slag.

Par 5-hål är alltså då ett inspel mot green på tredje slaget. Detta är alltså vad en spelare som har 0 i handicap eller scratch som det också kallas för förväntas att göra. En spelare med högre handicap kommer naturligtvis behöva fler slag.

Ett golfhål börjar alltid på en utslagsplats som kallas för tee. Denna tee består oftast av gräs men kan även vara en plastmatta. Matta är vanligt på lite enklare banor och på hål som slits mycket. Slutmålet för hålet är alltid en green där det finns ett hål som är lite över 10 cm i diameter där bollen ska ner i. Längs vägen finns det sedan fairway, ruff, vattenhinder, bunkrar som är tänkte att göra spelet intressesant. Dessa olika element ska vi titta närmare på.

Tee / Utslagsplats

Alla hål börjar alltid någonstans och denna plats kallas för tee eller utslagsplats. Som det engelska namnet antyder är det här okej att pegga upp bollen på en peg. Detta är något som de allra flesta golfare gör på varje hål.

För att markera var utslagsplatsen är exakt för dagen så finns det två markörer som visar detta. Dessa flyttas ofta dagligen för att gräset inte ska slitas för hårt på en viss plats. Dessa markörer har sedan olika färger då det finns flera utslagsplatser att välja mellan på varje hål.

Det klassiska är att man har vit vilket motsvarar tävlingstee för herrar, gul som är den vanliga utslagsplatsen för herrar, blå som är tävlingstee för damer och sist röd som är den vanliga utslagsplatsen för damer och äldre herrar.

Dock finns det inget som säger att en dam inte får spela från vit tee eller att en herre kan välja blå eller röd. Det bästa är att spela från den tee som bäst är anpassad till spelarens nivå. Vit tee är längst bak och det kan utan problem skilja över 1 000 meter jämfört med röd tee som är längst fram.

Nyare banor kan ha ännu fler utslagsplatser än de som nämndes här ovan. Det kan även vara så att de inte är markerade efter färg utan har ett nummer. Detta är för att komma ifrån det här med att spelare alltid spelar från en viss tee istället för att spela från den som är passande. Vanligt är t ex att äldre herrar fortsätter att spela från gul tee även om det har blivit för långt.

I scorekortet finns de olika utslagsplatserna markerade och en spelare väljer den han vill förutsatt att det inte är en tävling som kräver att det spelas från en viss tee. Alla hålen i en normal runda ska sedan spelas från samma tee.

Markörerna visar som sagt var utslagsplatsen är och det är inom dessa och max två klubblängder bakom som utslaget ska ske. Det är alltid förbjudet att slå bollen från en position framför dessa eller vid sidan av dem. Dock är det tillåtet att stå utanför så länge som bollen är placerad innanför.

Fairway

På par 4 och par 5-hål kommer du i de allra flesta fallen inte kunna träffa gren på utslaget utan då är istället målet att träffa den kortklippta delen av banan som kallas för fairway.

Fairway
Worakit Sirijinda / FreeDigitalPhotos.net

Det kan finnas en liten fairway även på ett par 3-hål men ditt huvudmål ska då vara att träffa greenen. En fairway tar vanligen sin början en kort bit framför utslagsplatsen och sträcker sig sedan hela vägen fram till greenen.

Du kan aldrig räkna med att få ett perfekt läge för din boll men om du träffar fairway är sannolikheten att bollen ligger bra betydligt större. Dels är gräset så kort att den inte grävs ner och sedan har du troligen en bra vinkel inför nästa slag.

Skulle det vara så att din boll har grävt ner sig i gräset (pluggad) så får du på fairway droppa bollen utan plikt. Händer detta i ruffen är det bara att försöka spela bollen som den ligger. Resultatet för en spelare som träffar fairway med sitt utslag är i snitt betydligt lägre än de som inte gör detta.

Green

Hittills har vi talat om startpunkten och mittenpunkten på ett golfhål, nu har vi kommit till slutmålet vilket ju är greenen. Alla hål på golfbanan har en green och målet är självklart att få bollen dit och i det lilla hålet så snabbt som möjligt.

Det finns inga regler som säger att en green måste vara i en viss form eller storlek. Det finns greener som är riktigt små och det finns sådana som tar upp en väldigt stor yta. Om man ska säga något om snittstorlek så hamnar man någonstans mellan 450 – 450 m².

Green
Worakit Sirijinda / FreeDigitalPhotos.net

Greenen är den delen av ett hål som har allra kortast gräs och detta är för att det här så gå att putta en boll bra. Den som puttar en boll ute på t ex fairway märker snabbt att det är väldigt stor skillnad när det gäller hur bra en boll rullar.

En green är normalt inte platt utan är för det första ofta upphöjd jämfört med fairway. Sedan på greenen finns det ofta onduleringar som gör det svårare för en spelare att putta bollen i hål. Allt för att göra det mer intressant att spela. Direkt när du fått ner bollen i hålet är spelet på just detta hål över.

Det finns vissa regler som bara gäller för greenen och detta är t ex att du där alltid får markera bollen och sen lyfta den. Du kan då även rengöra bollen om du önskar. Inget tvång finns att en spelare måste lyfta en boll vid varje tillfälle utan det är bara ifall den ligger i vägen för en annan spelare som den behöver lyftas. På tourerna t ex lyfter de alltid bollarna något man normalt inte gör i vanligt sällskapsspel.

Ruff

Golf är inget enkelt spel vilket gör att vi ofta missar fairway på utslagen och då blir det ofta ett besök i ruffen. Detta är det gräsbeklädda området bredvid fairway och greener som har tjockare och högre gräs. Då det är klart svårare att slå bra slag från ruffen är detta ett ställe som bör undvikas om det finns möjlighet till det.

Ruff
tungphoto / FreeDigitalPhotos.net

Ibland kan man ha tur och få ett riktigt bra läge i ruffen och då är det inte speciellt svårt att slå ett bra slag men en spelare kan lika väl ha otur och ligga riktigt dåligt med bollen. Ligger bollen t ex långt ner i gräset är det svårt att få bra kontakt med bollen och det kommer även att bli mindre backspinn på bollen vilket gör det svårt att få bollen att stanna bra vid ett inspel.

Ruffen kan vara av varierande höjd och tjocklek. Om du inte missar fairway med speciellt mycket kommer du troligen att ligga i ruff som klipps med jämna mellanrum av banarbetarna, detta gräs är då troligen inte så farligt.

Men om du missar fairway ordentligt är risken att du kommer i riktigt tjock ruff som antingen klipps väldigt sällan eller inte alls klipps. Att hitta bollen i ett sådant område kan vara tufft bara det och att sedan försöka slå ett bra slag från platsen kräver sin golfspelare.

Ofta finns det mindre bevattning för de områdena som är ruff på banan vilket gör att vädret påverkar hur kraftig ruffen är. Har det varit en sommar med mycket regn är ruffen ofta mycket tjock medan om det varit torka blir den mycket enklare att ha att göra med.

Bunker

En bunker är ett område på golfbanan som har grävts ut och sedan har fyllts med sand. Det kan även vara en naturlig grop som har fyllts med sand även om detta inte är lika vanligt. Sanden som används i en golfbunker är mycket finkornig.

Bunker
Bill Longshaw / FreeDigitalPhotos.net

Det finns två olika typer av bunkrar och det är antingen fairwaybunkrar eller greenbunkrar. En fairwaybunker ligger någonstans längs med banan och är ofta ganska stora och greenbunkrar ligger som namnet antyder nära green. Det finns inget som säger hur stor en bunker ska vara.

På vissa banor finns det t o m bunkrar som sträcker sig hela vägen från tee fram till greenen även om detta inte är så vanligt här i vårt land. Riktigt små bunkrar finns det också på vissa banor där det inte finns mycket mer plats än för en golfspelare i den.

Formen på en bunker kan variera väldigt då det egentligen bara är arkitektens fantasi som avgör hur den ser ut. En bunker kan vara i höjd med fairway eller green men är ofta nersänkta en bit för att göra det lite svårare.

Bunkrarna på banan är där för att vara ett hinder och desto djupare de är desto svårare blir det att ta sig ur dem. En bunker kan alltså vara allt från i höjd med övriga spelplanen till att vara sänkt med 5 m eller ännu mer.

Generellt är det dåligt att hamna i en bunker då det är klart lättare att slå ett bra slag från fairway. Är du nära green och är en bra på bunkerslag kan det dock vara enklare än att ligga i ruffen. Då bunkrar är hinder enligt golfreglerna så finns det vissa regler som gäller för dessa. T ex får en spelare inte sätta ner sin klubba (grunda) i sanden innan han slår vilket skiljer sig från fairway, ruff eller green där detta är tillåtet.

Vattenhinder

Om man tar bort vatten som har samlats på en bana pga regn eller andra missöden så är det egentligen alltid frågan om ett vattenhinder av något slag. Dessa kan vara allt från små bäckar till att banan ligger vid ett stort hav.

Det är ganska uppenbart att ett vattenhinder är något som vi spelare vill undvika. Vanligtvis innebär det att bollen är försvunnen och om du inte har riktigt tur är du tvingad att droppa bollen vilket innebär ett pliktslag.

Det finns två olika typer av vattenhinder och dessa är sidovattenhinder och ett vanligt vattenhinder. Vanliga hinder är sådana som är utplacerade lite överallt och kan vara naturliga eller konstgjorda. Ett sidovattenhinder är ett hinder som följer hålet in längsriktning, detta kan vara en liten bäck eller en sjö som följer hålet.

Även om vattenhinder är jobbiga för oss spelare så har de ofta ytterligare en funktion än att vara kosmetika och ändra spelstrategin. De används ofta för att samla upp vatten på banan vilket hjälper till att undvika en översvämmad bana och detta vatten kan även användas för bevattningen.

Som sagt finns det två olika typer av vattenhinder och ibland kan det vara lite svårt att se skillnad på dessa. Det man då kan titta på är hur de är markerade. Ett sidovattenhinder har gula pinnar och ett vanligt vattenhinder har röda pinnar. Det skiljer lite på hur man ska droppa ifall mellan de olika typerna av hinder.

En sak att notera är att ett vattenhinder inte alls behöver ha vatten i sig. Skulle vattnet ha torkat bort t ex så räknas det fortfarande som ett vattenhinder ifall det är markerat på detta vis. Du kan gärna slå bollen från hindret men du får t ex inte grunda klubban.

Out of bounds

Att hamna out of bounds är något av det sämsta en golfspelare kan göra med ett slag. Är din boll out of bounds innebär det att du har slagit utanför banans gräns. Du har då bara ett val och det är att slå en ny boll från samma ställe som du tidigare slog och ge dig själv ett pliktslag. Banans gräns är markerad med vita pinnar, staket eller linjer.

Banans gräns kan ibland vara väldigt nära hålet då det t ex kan vara så att det finns hus eller liknande som man vill styra bort bollar ifrån. På andra ställen finns det inte alls någon gräns då det kanske bara är en skog som gränsar.

Mark under arbete

På en bana pågår det ofta arbete av något slag. Det kan vara för att förbättra banan eller reparera något område. Har banan tagit skada av väder kan detta område också markeras upp som mark under arbete. Om du hamnar inom ett sådan område får du droppa dig fri utan någon plikt.

Vidare läsning

Vi hoppas att denna guide har hjälpt dig att få en lite bättre koll på vad som finns på en golfbana. För att förstå reglerna som vi här inte gick in direkt på är tipset att läsa vår guide som heter Golfens regler – Enkla versionen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vår sida använder cookies. Godkänn cookies för att kunna fortsätta använda sidan >>