Golfbanan

Innehållsförteckning

I detta avsnitt ska vi titta lite på vad som du finner ute på golfbanan. Vi ska här snabbt och enkelt förklara vilka olika ytor som finns och lite snabbt vad som gäller för dessa. Detta är saker som du sen snabbt kommer att lära dig när du börjar att spela golf. Flera av uttrycken vi kommer att använda här har du säkert hört sedan tidigare.

Gräsytor

Ditt mål hela tiden är att hålla dig på de olika typerna av gräsytor som finns på banan. Lite snabbt kan man säga att desto kortare gräs desto bättre är det att ligga på ytan. Att detta kan vara svårt att uppnå är sedan en annan detalj.

Tee / Utslagsplats

Den första ytan som du kommer i kontakt med är en utslagsplats eller tee som de också kallas för. Detta är ett kortklippt område där du får pegga upp bollen om du så önskar när du ska slå ditt utslag. Skulle du slå ett dåligt slag som hamnar på samma tee eller någon annan på banan får du dock inte pegga upp bollen utan det är bara för själva utslaget. Sen ska tilläggas att ifall du t ex slår bollen i vattnet eller out of bounds och därmed slår en ny boll från tee får du pegga igen även om det räknas som ditt tredje slag.

Tee / Utslagsplats med utsikt över havet

Utslagsplatserna är markerade enligt färger, siffror eller något annat som vi tidigare i denna guide har gått igenom. Du ska hela tiden slå ut från samma tee under en runda. För att skydda gräset på utslagsplatsen så flyttar man den exakta platsen för utslaget fram och tillbaka på denna gräsyta, just var du ska slå ut för dagen markeras av två kulor eller något liknande.

Du måste pegga bollen mellan dessa på och absolut inte framför teekulorna. Det är dock inget tvång att du måste pegga upp precis i linje med dem utan du kan göra detta inom två klubblängder så länge som det är bakåt. En regel som kan vara bra att ha koll på är att det inte finns något krav att du som slår ska stå innanför kulorna utan det är bara bollen som ska vara detta, du får gärna stå bredvid.

Att pegga upp bollen i mitten är heller inget som du automatiskt ska göra då hålets utformning och hur du brukar slå bollen kan påverka. Snabbt kan man säga att en spelare som skruvar bollen från höger till vänster helst peggar upp till vänster på utslagsplatsen och en spelare med vänster till högerskruv istället gör det till höger på utslagsplatsen.

Fairway

Grön och fin fairway

Om det inte är ett par 3-hål du spelar är ditt mål egentligen alltid att träffa fairwayn. Detta är det kortklippta området som normalt ligger mitt i hålets riktning så om du slår rakt med utslaget kommer du oftast till en fairway.

Här är gräset kort vilket gör att det är lättare att slå de allra flesta slagen. Tittar man på statistiken för en vanlig golfspelare så skiljer det ganska mycket i snittscore om utslaget har träffat fairway eller ej. Det är inte ovanligt att det handlar om ett halvt slag eller mer. Finns det då 14 hål på banan där du ska träffa en fairway så säger det sig självt att det finns många slag att spara genom att slå rakt. Regelmässigt är det inte någon större skillnad på om du hamnar på fairway eller ej.

De flesta hålen som du spelar kommer att vara ganska raka men det finns även hål som böjer av ganska kraftigt åt något håll. Dessa hål kallas för doglegs och ser ut enligt bilderna här nedan. Detta är hål som du ibland kan chansa lite på och gena vilket ofta medför risk men även kan ge bra resultat. Som du ser på bilderna så kan även ett hål både böja åt vänster och höger. De kan även böja flera gånger.

Dogleg till vänster
Dogleg till höger


Ruff / Rough

Övergång mellan fairway och ruff
Övergång mellan fairway och ruff

Här har vi lite olika grader av olycka beroende på var du hamnar. Precis bredvid fairway brukar det finnas något som kallas för semi-ruff och detta är ett område där gräset fortfarande är ganska kort men fortfarande klart längre än fairwayen. Från detta område är det normalt inga större problem att slå bollen.

Nästa steg är det som kallas för ruff och nu kan gräset vara ganska så långt och detta leder ofta fram till problem när det gäller att slå bollen dit man önskar. Fortfarande är det dock ett gräsområde som klipps relativt ofta.

Övergång från ruff till tjockruff
Övergång från ruff till tjockruff

Det är först när du kommer det tjockruffen eller ”heavy rough” som det heter på engelska som det börjar bli riktigt långt gräs. Om din boll hamnar i gräs av detta slaget så måste du ha lite tur med läget för att ens kunna slå ett vettigt slag. På bilderna här bredvid kan du se lite olika exempel på det ser ut med dessa olika steg av gräslängd.

Vill du läsa lite mer om ruff så kan du besöka vår ordlista där vi har en artikel som går in lite djupare på det här med ruff.

Green

Det område där gräset är som kortast och flaggan står kallas för green, här talar vi om gräs som bara är några millimeter långt. Att spela på greenen innebär en helt annan utmaning än de längre slagen. Det handlar här med om att ha känsla och kunna läsa lutningarna på greenen rätt för att få ner bollen i det lilla hålet.

En green kan se väldigt olika ut då det finns mycket små eller stora och sedan kan en green nästan se ut hur som helst till formen. Det är mest designerns fantasi som sätter gränserna plus att den självklart ska vara möjlig att spela på. Det finns t ex greener som har en bunker mitt i sig vilket kan verka lite ovanligt.

Green

Runt greenen finns det sedan ofta ett område som kallas för antingen foregreen eller fringe. Här är gräset någonstans mellan greenen och fairwayn i längd. Detta gör det t ex fortfarande enkelt att putta även om du officiellt inte ligger på greenen.

Det är på greenen som du hittar hålet som hela spelet går ut på att få ner bollen i. Detta hål har en diameter på 10,8 cm och ska vara minst 10 cm djupt. För att variera spelet och förhindra för stor slitage på de olika delarna av greenen flyttas detta hål varje dag eller nästan varje dag under högsäsong.

Regelmässigt finns det några saker att ha koll på när det gäller greenen. Du får t ex här alltid markera bollen och sedan lyfta den vilket inte gäller på andra delar av banan. När du gör detta kan du även rengöra bollen om du så önskar. Det är även tillåtet att slå med andra klubbor än puttern på greenen även om man oftast försöker att undvika detta.

Skulle din boll hamna på en green som inte tillhör det hålet du spelar ska du inte spela vidare bollen där utan då droppa så när som möjligt utanför greenen som du boll låg bara att det ej får vara närmare hålet på ditt rätta hål. Det utgår ingen plikt för denna dropp.

Hinder

Det finns två typer av hinder på en golfbana och dessa vill du gärna undvika att hamna i. Sen behöver det inte vara någon katastrof alltid men för ditt samlade resultat brukar det sällan vara positivt att träffa hinder.

Bunkers

Ett sätt att göra spelet svårare och för att styra spelarna att slå bollen mot bestämda punkter är att sätta ut bunkers. En bunker är egentligen ett hål som finns på banan som är fyllt med sand. Ofta är det svårare att slå slag från bunkern varför det kallas för ett hinder.

Man brukar sedan dela upp bunkers i två olika huvudkategorier och det är greenbunkers och fairwaybunkers. Som namnen antyder är de placerade antingen när greenen eller fairwayn. Rent regelmässigt är det inte som helst skillnad beroende på vilken typ av bunker som du ligger i. Ofta är fairwaybunkers större och inte lika djupa vilket gör det möjligt att slå bollen ganska långt ifrån dem. Greenbunkers är då tvärtom ofta lite mindre men djupare vilket gör dem till en annan typ av svårighet. Sen är detta bara hur det ofta är så det finns självklart många undantag till detta med mycket djupa fairwaybunkers t ex.

bunker

När du ska spela från en bunker så finns det två huvudgrejer att hålla ordning på. Du får för det första inte sätta ner din klubba i sanden innan du slår iväg bollen. Detta kallas för att grunda klubban vilket du inte får göra i en bunker, på gräsytorna är detta helt okej att göra. Andra saken att hålla ordning på är att efter det att du slagit så ska du se till att kratta bunkern. Målet är att sanden ska ligga platt och fint efter det att du varit där så att inte nästa spelare som kommer dit får ett onödigt dåligt läge.

På vissa banor kan det också finnas områden som kallas för waste areas, waste bunkers eller något liknande. Detta är naturliga områden som är täckta med sand. Dessa områden räknas dock inte som hinder vilket gör att du t ex här får grunda klubban om du vill. Om det finns områden av detta slag på en golfbana ska det finnas information om detta.

En duktig spelare kan ofta ta sig ur en bunker utan större problem förutsatt att bollen inte lagt sig väldigt nära någon kant eller borrat ner sig djupt i sanden (pluggat sig). Det är t o m så att proffsen ofta föredrar ett läge i en greenbunker än att ligga i ruffen nära green.

Vattehinder

Vattenhinder

På en golfbana finns det två typer av vattenhinder och det är sidovattenhinder (röda pinnar) och vattenhinder (gula pinnar). Ett sidovattenhinder hittar du normalt bredvid fairway och gående längst med hålet. Ett vattenhinder hittar du istället korsande fairway vilket gör att du måste spela över det istället för bredvid.

Du kan alltid spela din boll som den ligger i vattenhindret om detta är möjligt. Kanten till hindret brukar inte börja precis vid vattengränsen utan en lite bit bredvid.

Du kan också droppa en ny boll med ett slags plikt och då har du dessa alternativ.

  • Du kan gå tillbaka till den platsen du slog förra slaget och droppa en boll så nära som möjligt till denna plats.
  • Droppa en ny boll bakom vattenhindret så långt bak som du vill på en rak linje mot hålet (flagglinjen). Du ser då till att ha sista gränsen där bollen skar hindret och hålet i en rak linje.
  • Om du ligger i ett sidovattenhinder kan du droppa bollen inom två klubblängder från den platsen där bollen senast skar hindrets gräns. Bollen kan även droppas på samma sätt på en punkt på vattenhindrets motsatta gräns.

Det är som sagt var inte alltid negativt att ligga i en bunker men för ett vattenhinder är det sällan som det är positivt. Ibland kan du ha klarat dig från vattnet men då får du ofta slå bollen ur ett svårt läge istället, men allt som ofta får du droppa en ny boll och plikta för detta vilket definitivt kan kosta många slag om det händer för ofta.

Out of bounds

En golfbana har en gräns vanligen och om du passerar denna gräns är bollen out of bounds. En gräns av detta slag ska markeras med vita pinnar eller något liknande. Ibland kan banans gräns gå väldigt nära hålet du spelar då det t ex finns hus eller liknande i närheten medan det i andra fall inte ens finns några pinnar uppsatta vilket betyder att du kan spela vidare oavsett hur snett du slagit.

Reglerna är tyvärr mycket hårda om du slår en boll out of bounds. Ditt alternativ är då enbart att slå en ny boll får så nära den punkten du senast spelade ifrån och att göra detta med ett slags plikt. Slår du ditt andra slag out of bounds blir det alltså fjärde slaget nästa gång du försöker.

Mark under arbete

Det pågår nästan alltid någon form av arbete på en golfbana. Kanske vill man förbättra dräneringen, ny bunker grävas ut eller så finns det områden som är slitna av t ex mycket regn på banan. Sådana områden kan då markeras som mark under arbete. Detta görs med antingen blå pinnar eller blå/vita pinnar. Ett annat sätt att markera upp är genom att spraya vit färg på gräset runt områdets kan och sedan sätta upp en blå eller blå/vit pinne inne i området.

Det finns en liten men viktig skillnad på dessa olika markeringar. Om det är blå pinnar får du själv välja om du vill spela bollen där den ligger eller droppa så nära som möjligt utanför hindret, ej närmare hålet. Är det blå/vita pinnar får du inte slå bollen utan måste droppa den utanför mark under arbete området. Det utgår aldrig någon plikt till dig utan det är fri dropp som gäller.

Hindrande föremål

Två olika typer av hindrande föremål kan du hitta på golfbanan och det är flyttbara och oflyttbara. Gemensamt för bägge är att det är saker som är tillverkade av människor så som krattor, läktare, sprinklerlock eller bänkar.

Om du kan flytta undan hindret är det bara att göra detta och sedan slå bollen där den ligger. Men t ex läktare eller sprinklerlock är omöjliga att flytta och då får du utan plikt droppa bollen om detta hinder stör din sving eller stans.

Gå vidare till nästa artikel där vi tittar närmare på golfens etikett >>

Vår sida använder cookies. Godkänn cookies för att kunna fortsätta använda sidan >>