Test 3.1 – Korta wedgeslag

Efter puttar och närspel är det naturliga att ett steg tillbaka och testa wedgespelet. Här blir det tre olika längder du ska slå inspel ifrån som ska symbolisera kortare slag och lite längre. De längre är vad du kan räkna med att ungefär ha kvar på ett kortare par 4-hål efter ett lyckat utslag. De kortare är vad du kan räkna med att ha kvar efter att ha blivit tvingad att spela fram på hålet.

Alla testen här är samma bortsett från avståndet du ska slå slagen ifrån. Klubba som ska användas är den du naturligt skulle välja för samma slag ute på banan. Det behöver alltså inte vara just en wedge om det inte är en passande klubba för dig.

Greenen du ska slå in mot bör fortfarande vara en jämn som möjligt. Finns det ingen bra sådan använder du det bästa som finns att tillgå. Om du inte har tillgång till en platt green och detta påverkar var en boll hamnar så bör du ta hänsyn till detta. Exempelvis om en boll p g a lutning rullar in till en bättre poäng enbart tack vare lutningen så justera resultatet.

Det är en fördel om flaggan står ganska mitten på greenen också. Detta då det kan vara svårt att uppskatta avstånd som en boll stannar på om den är utanför greenen.

10 slag ifrån avstånd varierande från ca 25 meter. Vi börjar här hålla oss mer till ett avstånd hela tiden men det gör inget om det skiftar på någon meter.

Test 3.1 – Korta wedgeslag

Poäng delas sedan ut enligt följande

0 poäng – Slag som hamnar mer än 4 meter från hål

1 poäng – Slag som hamnar 3 – 4 meter från hål

2 poäng – Slag som hamnar 2 – 3 meter från hål

3 poäng – Slag som hamnar 1 – 2 meter från hål

5 poäng – Slag som hamnar närmare än 1 meter från hål

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vår sida använder cookies. Godkänn cookies för att kunna fortsätta använda sidan >>