Varukorgen

Varukorgen är tom

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Vår Facebook

Golfens regler - Enkla versionen

OBS!!! Denna artikel är ännu inte uppdaterad för de nya reglerna under 2019. En uppdatering kommer under våren.

Golfen är full av olika regler som styr vad man får och inte får göra på golfbanan. Då regelboken innehåller en bra bit över 100 sidor kan det verka mycket att hålla ordning på. Men för en vanlig runda är det inte så farligt mycket att tänka på egentligen och i denna artikel ska vi försöka gå igenom de olika reglerna och enkelt berätta vad de i huvudsak går ut på.

Är du nybörjare så kommer förhoppningsvis denna guide att hjälpa dig att förstå de olika reglerna lite bättre. Se denna guide som en introduktion till reglerna, vi kan här självklart inte gå in i detalj på alla regler. En till sak som är värt att nämna är att det alltid är okej att ha med sig regelboken i bagen. Det är t o m att rekommendera då man enkelt kan kolla under rundan ifall några frågor uppstår. Regelboken är även den du ska gå till för att avgöra en diskussion om någon regel, detta är ju som sagt var en introduktion.

Regel 1 - Spelet

Banans hål ska spelas i ordning. Detta innebär att man börjar med hål 1 och sedan går vidare i nummerordning till 18:e hålet, eller hur många hål man planerat att spela. Detta om kommiten inte sagt något annat.

Du får inte påverka en boll som är i rörelse. Den ska ligga still när du slår den. Undantag kan finnas men de är få och kan vara sådana saker som att du riskerar att skada banan om du inte stoppar en boll som är i rörelse.

Golfens regler ska alltid följas och du har ingen möjlighet att komma överens med dina spelpartners om att strunta i någon regel.

Regel 2 - Matchspel

I matchspel så räknas varje hål som en enskild tävling. Vinner du ett hål blir du 1 upp, förlorar du hålet 1 ner och vid ett lika resultat delar ni hålet. Om det är lika i matchen kalls detta för all square.

Du vinner en match när du är fler hål upp än vad det är hål kvar att spela. Skulle du t ex vara 3 hål upp efter 16:e hålet har du vunnit matchen. Resultatet skrivs då ut som 3/2.

I matchspel får en spelare när som helst skänka bort hela matchen, ett hål eller slag. Detta till skillnad från slagspel då det är förbjudet att skänka slag. Vanligt är att man skänker hålet ifall man har haft stora problem och omöjligt kan dela hålet. Är en kvarvarande putt väldigt kort brukar denna också skänkas.

Regel 3 - Slagspel

I en slagspelsrunda gäller det att ha så få slag som möjligt på alla hålen som ska spelas. Den spelare med minst antal slag vinner tävlingen. Är det en handikapptävling är vinnaren den som har lägst score efter det att handikapp har räknats in, alltså nettoscore.

Om du bryter mot en regel eller inte hålar ut och är medveten om detta så blir du diskad ifall denna inte åtgärdas innan utslaget på nästa hål. Är det tveksamheter om någon regel är det okej att spela med två bollar de kvarvarande slagen på ett hål och sedan skriva upp bägge resultaten. Det är sedan tävlingsledningen som avgör vilken score som var rätt.

Regel 4 - Klubbor

Då får inte använda fler än 14 klubbor under en runda. Har du fler klubbor i bagen måste det klargöras innan rundan att de övertaliga klubborna inte är i spel annars är det ett brott mot reglerna och plikt utfaller. Upptäcker du under rundan att du har för många klubbor ska plikt utdelas och tillräckligt många klubbor dömas ut för att komma ner till 14.

Dina klubbor
Gualberto107 / FreeDigitalPhotos.net

Det finns inget i reglerna som hindrar dig från att ha färre än 14 klubbor. Spelar du med en partner får ni även dela klubbor så länge som ni inte använder fler än 14 klubbor. Startar du en runda med färre en 14 klubbor är det tillåtet att lägga till flera under rundan.

Du får inte avsiktligen ändra funktionen på en klubba under en runda. Exempelvis om du har en driver där det går att ändra inställningar måste detta göras innan runda. Om en ändring är oavsiktlig är det okej att spela vidare med klubban. Exempel på detta skulle kunna vara att en klubba blir lite sned efter att ha träffat en trädstam vid ett slag.

Regel 5 - Bollen

Du får inte byta boll under ett pågående hål om inte reglerna tillåter detta. Slår du t ex en boll i vattnet är det tillåtet att byta men om du spelat ut bollen på fairway är det inte tillåtet att byta. Skulle bollen skadas vid ett slag är det tillåtet att byta. Är bollen smutsig räknas detta inte som anledning att byta den.

Regel 6 - Spelarens ansvar

Det är spelarens och dennes eventuella caddies ansvar att kunna golfreglerna. Skulle en caddie bryta mot reglerna är det spelaren som får plikten.

Du ska alltid använda ett korrekt handikapp. Meddelar du att ditt handikapp är högre än vad det i verkligheten är innebär detta diskvalificering. Om istället det meddelade handikappet är lägre så är det den lägre siffran som gäller för rundan / tävlingen.

Du ska vara redo att slå ut på den starttiden som har fastställts. Är du inte redo vid denna tidpunkt utgår plikt och om du inte är redo inom 5 minuter blir det diskvalificering. Tävlingsledningen kan dock bedömma att det finns exceptionella omständigheter som gjorde det omöjligt att starta på rätt tid och då utgår ingen plikt.

Spelaren har ansvar för att spela på rätt boll. Detta innebär att det är rekommenderat att markera bollen på ett sådant vis att det går att identifiera den.

Det är spelaren som har ansvar för att rätt score förs in.

Obefogat långsamt spel är inte tillåtet. Du som spelare ska se till att hålla liknande tempo som de andra spelarna på banan förutsatt att det inte finns goda skäl till något annat. Spelet ska fortsätta så länge som det exempelvis inte börjar åska, du blir sjuk eller en domare säger till att stanna.

Regel 7 - Övning

Du får inte slå några övningslag under tiden som du spelar ett lån. Innan du spelar en slagspelstävling är det normalt inte tillåtet att spela på banan innan, är det istället matchspel är det tillåtet att provspela banan. Dock kan tävlingskommittén godkänna spel på banan innan slagspelstävling. Att t ex slänga iväg en boll på en green för att se hur det rullar räknas som testspel.

Det man får göra är att mellan spel av två hål öva på chippning och puttning på eller nära greenen på det senast spelade hålet, en övningsgreen eller tee på nästa hål. Detta förutsätter dock att man inte fördröjer spelet.

Regel 8 - Visa spellinjen

En spelare får enbart fråga om råd angående hur ett slag ska slås från sin caddie eller partner. Att fråga en motspelare om råd är alltså inte tillåtet.

Att fråga om saker som regler, var en flagga står, hur långt det är kvar till hål, var ett hinder slutar är okej. Det är alltså tillåtet att fråga om grundläggande saker där informationen finns tillgänglig för alla. Om du står på tee och inte kan se flaggan på ett hål är det t ex tillåtet att fråga om din motspelare ser den och kan säga var den är. Eller om du är ute i ruffen och en motspelare står mitt på fairway bredvid ett avståndslock är det tillåtet att fråga vad det står. Men en fråga om hur vinden är och påverkar ditt slag är inte tillåtet.

På samma sätt är det inte tillåtet att ge råd till en motspelare. Vidare får du inte skapa någon markering på banan som visar vart du ska slå bollen. Det är alltså inte tillåtet att t ex lägga ett löv framför bollen som du siktar mot. Ligger det redan ett löv där är det självklart tillåtet att använda detta som ett riktmedel.

Regel 9 - Information om slag

Under matchspel har du som spelare alltid rätt att fråga din motspelare om antal slag som han har använt och då ska pliktslag räknas in. Vill inte motspelare ge denna information eller medvetet ger fel information förlorar han hålet.

Regel 10 - Slagordning

När det gäller matchspel så bestäms vem som slår ut som nummer ett på första hål normalt av startlistan. Finns det ingen sådan information där är det vanliga att lotta vem som slår först. Om ett hål vinns under matchspel är det den som vinner hålet som slår först och därmed får honnören. Delas hålet är det den som hade honnören på förra hålet som slår först.

Under spelet av ett hål är det den som ligger längst ifrån hålet som slår först. Om en boll slås i fel ordning har motspelaren rätt att kräva att slaget annulleras, dock utgår det ingen plikt. Bollen återplaceras så nära som möjligt den förregående platsen.

Tittar man på slagspel så är det liknande i att startlistan av gör på första tee och ifall ingen sådan ordning finns är det lottning som gäller. Det är sedan den spelare med lägst score på föregående hål som slår ut först i fallande skala tills alla har slagit ut först. Har två eller flera spelare samma score så slår de ut i samma ordning som på föregående hål.

Slagen på hålet slås sedan på samma sätt som matchspel där den som ligger längst ifrån hål slår först. Skulle det vara så att bollarna spelas i fel ordning utgår ingen plik i normalfallet utan man spelar bara vidare. T ex om en spelare håller på att leta efter en boll, väntar på en domare eller råkat ut för något annat som tar tid så kan man slå i "fel" ordning för att spara tid. Plikt utdelas enbart ifall man väljer att slå i fel ording för att detta ska ge en fördel åt den som slår efteråt. Ett exempel på detta skulle kunna vara en som puttar först för att medvetet visa puttlinjen till den som ska putta. Finns det inget sådant uppsåt utgår det aldrig plikt om den som ligger närmare hål slår först.

Regel 11 - Tee (utslagsplatsen)

Utslaget ska ske mellan de två utsatta markörerna på tee. Bollen får inte placeras framför dessa men det är tillåtet att lägga bollen inom två klubblängder bakom markörerna.

Om du skulle råka peta till bollen eller om de trillar av från en peg av sig själv är det bara att återplacera bollen utan någon plikt.

Det är inte tillåtet att flytta på teemarkeringarna oavsett ifall du tycker att de är i vägen eller ej.

Regel 12 - Leta efter och identifiera bollen

Om du letar efter en boll är det tillåtet att röra vid och böja högt gräs, grenar, buskar och liknande om detta krävs för att kunna hitta och identifiera bollen. Detta gäller även i hinder så som vatten och bunkrar och förutsättningen är att området för stans, sving eller spellinjen förbättras. Skulle en boll vara täckt av sand är det okej att försiktigt ta bort så mycket sand att det går att identifiera bollen sedan ska ursprungsläget återskapas så bra som det går. Skulle en boll flyttas i sanden när den eftersöks eller identifieras så ska ursprungsläget återskapas men det utgår ingen plikt. Detta förutsatt att det inte var meningen att flytta på bollen.

På samma sätt är det godkänt att i vatten leta efter en boll med klubban, händerna eller på annat vis. Om bollen då av misstags rubbas utgår ingen plikt. Bollen ska då återplaceras där den låg om man inte väljer att ta och droppa exempelvis pga vattenhindret.

Krävs det att bollen lyfts för att en identifiering ska kunna utföras är detta godkänt överallt på banan. Även om man markerat sin boll finns det risk att denna markering är på en sida som inte syns. Det är enbart tillåtet att rengöra bollen så mycket som krävs för att identifieringen ska kunna utföras. Viktigt är bara att komma ihåg att säga till markör, motståndare eller spelpartner innan.

Regel 13 - Bollen spelas som den ligger

En av grunderna i golf är att spela bollen så som den ligger. Detta innebär att du inte får förbättra läget eller flytta bollen innan du slår. Detta förutsatt att det inte finns någon annan regel som godkänner detta.

Slå från bunkern
Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

Exempel på saker du inte får göra är att flytta bollen, bättra på området för din stans, förbättra spellinjen, pressa ner marken med klubba, flytta växande föremål eller ta bort dagg. Om bollen befinner sig i en bunker är det inte tillåtet för klubban att nudda sanden innan du slår, på samma sätt är det inte tillåtet i ett vattenhinder att nudda vattnet.

Vad du får göra är att sätta ner klubban (grunda klubban) lätt i gräset innan du slår, ta stansen på ett naturligt sätt även om detta flyttar på grenar osv, på tee jämnar till ojämnheter, på green tar bort sand eller laga nerslagsmärken.

Regel 14 - Slag

Du får enbart slå iväg golfbollen, det är inte tillåtet att fösa eller skyffla iväg bollen. Det är förbjudet att ta emot någon form av hjälp när du slår bollen. T ex någon som håller ett paraply som skydd mot regnet eller någon som håller fast dig för att du inte ska trilla i vattnet när du slår.

När du slår bollen så ska denna ligga still förutsatt att den inte faller av peggen i samma ögonblick, ligger i vatten och rör sig pga detta eller om du råkar slå till bollen två gånger. Om du dock råkar träffa bollen två gånger så utgår det plikt på ett slag, slaget räknas sedan och bollen spelas där den ligger.

Regel 15 - Nyinsatt boll, Fel boll

En spelare ska håla ut med den bollen han började spela på tee förutsatt att bollen inte har förlorats i t ex ett vattenhinder, har gått out of bounds eller bollen gått sönder. Annars är det bara tillåtet att ersätta en boll ifall spelaren byter ut den pga av regel som tillåter detta så som att droppa en ny boll.

Skulle en spelare sätta en ny boll i spel även om detta inte är tillåtet blir denna nya boll den bollen som är i spel. Dock utgår det plikt på två slag för detta eller förlorat hål i matchsspel.

Om en annan spelare misstar din boll för sin och slår på den utgår det ingen plikt för dig utan bollen ska återplaceras så nära platsen den låg på som möjligt.

Regel 16 - Greenen

Om någon del av bollen nuddar greenen räknas det som att bollen ligger på greenen. Ligger bollen på green är det tillåtet att ta bort exempelvis löv och andra lösa naturföremål. Det är dock inte tillåtet att t ex torka bort dagg på greenen.

Oavsett om bollen ligger på green eller ej är det tillåtet att laga gamla nerslagsmärken och hålpluggar. Det är dock inte tillåtet att laga andra skador så som spikmärken från golfskor.

Det är inte tillåtet att testa greenen genom att kasta iväg en boll för att se hur den rullar.

På green får du lyfta en boll för att rengöra denna eller flytta bollen för att den är i vägen för en annan spelare. Detta är dock bara tillåtet ifall en markör av något slag placeras på samma plats. Skulle denna markeringsknapp vara iväg för en annan spelare är det tillåtet att flytta markören i sidled så att den inte är i vägen. Vanligen görs detta genom att puttern riktas in mot ett bestämt mål och markören flyttas en putterbredd i sidled. Viktigt att komma ihåg att återplacera bollen på rätt ställe innan nästa slag slås.

Om du slår ett slag där bollen hänger på gränsen att trilla i är det tillåtet att i normal takt gå fram till bollen och sedan vänta i 10 sekunder på att den ska trilla i. Trillar den i efter denna tid utgår ett pliktslag och bollen räknas som hålad, ingen annan plikt utgår och resultatet blir därmed som att du hade hålat ut på nästa slag.

Regel 17 - Flaggstången

Flaggan
Sritangphoto / FreeDigitalPhotos.net

Om ett slags slås utanför green är det tillåtet för bollen att träffa flaggstången. Detta förutsätter och att ingen passar flaggan. Träffar bollen en passad flagga eller personen som passar den utgår det plikt. Ligger bollen på green är det aldrig tillåtet att träffa flaggan. Detta gäller även om den är urplockad ur hål och lagd på marken Om du skulle träffa flaggstången i matchspel och bollen är på green eller den är passad förloras hålet, är det istället slagspel blir det två slags plikt.

Det är inte tillåtet att be någon att passa flaggan och sedan slå ett slag utanför green och under tiden som bollen är i rörelse ändra sig och säga att flaggstången inte ska plockas ur. Exempel är ifall ett slag är alldeles för hårt och man ber att flaggan ska sitta i med förhoppning att denna kan stoppa bollen.

Om ett slag har slagits och bollen stannar på ett sådant sätt att den sitter fast mot flaggstången när denna sitter i hålet är tillåtet att på ett naturligt sätt plocka ur flaggan. Skulle bollen trilla i räknas det som föregående slag hålade ur bollen, ingen plikt utgår alltså.

Regel 18 - Boll i vilande rubbas

Om du, din utrustning, spelpartner eller caddie flyttar en boll som ligger stil oavsett om det är medvetet eller ej utgår ett slags plikt och bollen ska återplaceras. Återplaceras inte bollen utgår istället två slags plikt. Detta förutsatt att det inte finns någon annan regel som säger att en boll får flyttas, t ex om de markeras på green, plockas upp för att droppas osv.

Om bollen rubbas av något utomstående utgår ingen plikt utan bollen återplaceras. Man ska dock vara så gott som säker på att bollen har rubbats av något utomstående annars ska bollen spelas där den ligger. Utomstående faktorer kan exempelvis vara banarbetare eller djur. Om bollen flyttas av vatten eller vind så ska bollen slås där den stannar.

Om en boll rör sig efter att du har adresserat den så anses det vara spelaren som har rubbat bollen ur sitt läge. Undantaget för denna regel är ifall man med stor säkerhet kan säga att det inte är spelaren som påverkat läget. Exempel på detta är ifall du adresserar bollen vid en putt och sedan går ifrån bollen, flyttar sig bollen då när du inte är i närheten räknas det inte som du rubbat den.

Ifall man råkar rubbar en boll när man letar efter denna utgår det ingen plikt utan bollen återplaceras. Om en boll som stannar blir träffade av en annan boll och flyttar sig ska denna återplaceras till föregående plats.

Regel 19 - Boll i rörelse påverkad eller stoppad

Om du skulle träffa dig själv, din partner, din caddie eller din utrustning så utgår ett slags plikt och bollen ska spelas där den ligger.

Om du träffar din motspelare, hans caddie eller hans utrustning i matchspel så utgår ingen plikt och du kan välja att antingen spela bollen där den ligger eller slå om slaget. Är det slagspel utgår det heller ingen plikt men bollen spelas från det ställe där den stannade.

Om din boll träffar en annan boll så ska du spela bollen där den stannar. Den andra bollen ska återplaceras och ingen plikt utgår. Skulle det dock vara så att bollen ligger på green och en annan boll träffas som ligger på greenen utgår det två pliktslag. Därför är det alltid bäst att markera bollar om de riskerar att träffa varandra på green.

Ifall bollen medvetet stoppas av en motståndare eller något utomstående så ska bollen placeras där den uppskattas ha hamnat ifall slaget slås utanför greenen. Ifall slaget slås från greenen annulleras slaget och bollen återplaceras för att sedan slås igen. Det utgår ingen plikt för dig som slagit utan bara för den som medvetet stoppat bollen.

Regel 20 - Lyfta, droppa och placera boll. Spela från fel plats

Om du ska lyfta en boll i enlighet med reglerna och bollen sedan ska återplaceras ska denna markeras. Exempelvis ifall du vill lyfta bollen på greenen så ska en markeringsknapp läggas ner. Annars blir det ett slags plikt.

Behöver du droppa en boll så ska du göra detta genom att stå rakt med armen rakt utsträckt och sedan släppa ner bollen.

Det finns ett antal tillfällen då man får droppa om bollen. Detta är ifall en boll rullar tillbaks in i ett hinder som du tagit lättnad för. En boll rullar ur ett hinder när du ska droppa i det, rullar in och stannar på greenen, rullar och stannar out of bounds, rullar iväg mer än två klubblängder eller stannar närmare hål. Om detta sker droppar du om bollen igen utan plikt. Inträffar samma sak då igen ska du placera bollen på det stället där den landade. Skulle bollen sedan efter att ha legat still ett tag börja röra sig ska den spelas där den ligger.

Placerar man en boll en denna inte vill stanna på denna punkt ska bollen istället placeras på närmaste ställe där den stannar. Är man inte i ett hinder ska bollen placeras på närmaste ställe som inte är i ett hinder och ifall den är i ett hinder från början ska den placeras på närmaste punkten i hindret.

Har du droppat eller placerat en boll på fel plats och spelar från detta ställe utgår det två slags plikt ifall du spelar slagspel och hålet förloras i matchsspel.

Regel 21 - Rengöring av bollen

Är du på green får du lyfta en boll och rengöra den. Annars får den rengöras när den lyfts förutsatt att du inte lyfter den för att avgöra om bollen är skadad, lyfter för att identifiera bollen (du får då rengöra den så mycket som krävs för identifieringen) eller om du lyfter den för att den antingen inverkar eller stör spelet. Läs mer om störande och hjälpande boll i nästa regel.

Regel 22 - Hjälpande eller störande boll

Ifall en annan boll ligger på ett sådant sätt att en spelare anser att den kan hjälpa en annan spelare får denna boll lyftas förutsatt att den ligger still. På samma sätt får en boll lyftas om den kan vara störande. Exempel på detta skulle kunna vara två bollar som ligger väldigt nära varandra någonstans på banan.

Regel 23 - Lösa naturföremål

Förutsatt att ett löst naturföremål inte ligger i samma hinder som bollen är det tillåtet att plocka bort detta. Bollen får dock inte röra på sig när du gör detta om du är utanför greenen. Är du på green och markeringsknappen eller bollen oavsiktligt rör på sig ska bollen återplaceras och ingen plikt utgår.

Ett löst naturföremål är något som inte växer eller sitter fast. Exempel på detta kan vara brutna grenar, löv, stenar, insekter och kvistar.

Regel 24 - Hindrande föremål

Det finns två olika typer av hindrande föremål och det är flyttbara och oflyttbara. Det bägge har gemensamt är att det är objekt som är tillverkade av människor. Flyttbara är t ex flaskor, krattor och burkar. Oflyttbara är t ex sprinkellock, bilvägar och läktare.

Ett flyttbart hindrande föremål får flyttas överallt på banan och om bollen flyttas när man tar bort detta utgår ingen plikt utan bollen placeras så nära samma plats som möjligt.

Är det ett oflyttbart hindrande föremål får du droppa ifall detta hindrar din sving eller stans. Det du då gör är att leta upp närmast punkt som inte är närmare hål där du kan ta en normal stans och svinga normalt. Denna punkt får inte vara i ett hinder eller på greenen. Från denna plats ska du droppa bollen inom en klubblängd. Det är bra att markera bollen så att du har en punkt att utgå ifrån. Om bollen ligger i ett vattenhinder är det inte tillåtet att ta någon lättnad. Om du ligger i en bunker får du ta lättnad men då måste bollen även droppas i samma bunker. Mot ett slags plikt kan du droppa en boll utanför bunkern.

Regel 25 - Onormala markförhållanden, pluggad boll och fel green

Störande inverkan från onormala markförhållanden blir det ifall bollen ligger i ett påverkat område eller ifall din stans eller sving påverkas. Ligger bollen på green räknas också puttlinjen in. Exempel på ett onormalt markförhållande är vatten som finns temporärt antingen om det kommer från regn, översvämning eller vattnande. Om bollen ligger i en håla från ett bogrävande djur räknas detta också.

Om bollen inte är i ett vattenhinder är det tillåtet att ta lättnad för onormala markförhållanden. Du kan även välja att slå bollen som den ligger. Väljer du att droppa ska du göra detta inom en klubblängd från närmaste punkt där normala markförhållanden råder. Detta får inte vara närmare hål. Är du i en bunker måste bollen även droppas i denna, finns det inte någon sådan möjlighet exempelvis pga hela bunkern är översvämmad får du droppa utanför med ett slags plikt. Är man på green placerar man bollen så nära närmaste punkt som möjligt.

Hittar du inte din boll får du enbart ta lättnad ifall du med mycket stor säkerhet vet att bollen har landat i området med onormalt markförhållande. Isf uppskattar du var bollen sist skar den yttre gränsen på området och droppar utgående från denna plats.

En boll som ligger i sitt eget nerslagsmärke (pluggad) får lyftas, rengöras och droppas utan någon plikt så nära denna punkt som möjligt. Bollen måste dock ligga på den finklippta delen av banan. Detta betyder att bollen ska ligga på någon del av banan där gräset är i samma höjd eller lägre än fairway. Är en stig nerklipp i ruffen till denna låga höjd är det tillåtet att ta lättnad.

Har du slagit ett slag där bollen har landat på en annan green så ska du inte slå från denna plats. Du tar då istället och letar upp närmaste plats utanför greenen som ej är närmare hål och droppar sedan inom en klubblängd. Ingen plikt utgår för detta.

Regel 26 - Vattenhinder och sidovattenhinder

Ett vattenhinder är utmärkt med gula pinnar eller linjer. Ett sidovattenhinder är utmärkt med röda pinnar eller linjer.

Har en boll hamnat i ett vatten- eller sidovattenhinder får du spela bollen som den ligger. Hittar du inte bollen eller inte vill spela den där den ligger får du droppa den med ett slags plikt. Finner du inte din boll ska du vara så gott som säker på att bollen har hamnat i detta hinder för att få ta lättnad. Väljer du att droppa har du tre alternativ när det gäller att spela nästa boll.

A - Du kan gå tillbaka till den platsen du slog förra slaget och droppa en boll så nära som möjligt till denna plats.

B - Droppa en ny boll bakom vattenhindret så långt bak som du vill på en rak linje mot hålet (flagglinjen). Du ser då till att ha sista gränsen där bollen skar hindret och hålet i en rak linje.

C - Om du ligger i ett sidovattenhinder kan du droppa bollen inom två klubblängder från den platsen där bollen senast skar hindrets gräns. Bollen kan även droppas på samma sätt på en punkt på vattenhindrets motsatta gräns.

Regel 27 - Förlorad boll eller Out of Bounds, provisorisk boll

En spelare får när som helst under spelet av ett hål droppa på ursprungliga platsen med ett slags plikt. Detta kallas slag och distans.

En boll räknas som förlorad ifall du inte hittar den inom fem minuter efter det att eftersökningen startar. Går tiden ut måste en ny boll sättas i spel.

För att räknas som out of bounds så ska hela bollen ligga utanför insidan på linjen som symboliserar out of boundsgränsen. Gränsen som markeras genom vita pinnar, ett staket eller mur. Har din boll gått out of bounds har du bara ett val och det är att lägga till ett pliktslag och sedan slå ett nytt slag från samma ställe som föregående slag.

Misstänker du att bollen har gått out of bounds eller att den är förlorad i t ex skogen eller högt gräns så kan du slå en provisorisk boll från föregående plats. Du ska då meddela medspelarna om detta. Denna boll ska du sedan slå innan du går iväg och letar efter första bollen. Skulle du inte hitta första bollen eller den har gått out of bounds så måste du spela vidare på den provisoriska bollen samtidigt som du lägger till ett pliktslag. Hittar du din första boll och den inte är out of bounds så måste du spela vidare med denna. Den provisoriska bollen ska då plockas upp.

Regel 28 - Ospelbar boll

Om din boll ligger så pass dåligt till att du anser att det inte går att spela den kan du förklara den ospelbar och med ett slags plikt droppa enligt följande alternativ.

A - Gå tillbaka till stället där du slog föregående slag och spela en boll från denna plats.

B - Droppa en boll var som helst på flagglinjen förutsatt att det är bort från hålet. Ta då ut den punkten där den ospelbara bollen ligger och sedan se till att ha flaggan i en rak linje från denna punkt och sedan backar dit du vill.

C - Droppa en boll inom två klubblängder från den plats där bollen ligger. Dock ej närmare hål.

Regel 29 - 32 - Spelformer

Dessa regler tar upp vad som gäller för lite olika spelformer så som treboll, bästboll, fyrboll och poängbogey. Dessa regler går vi inte in närmare på här.

Vill du läsa grundläggande om spelformer kan du göra det i vår avdelning där vi tipsar om olika spelformer att testa

Regel 33 - 34 - Tävlingar och tvister

De två avslutande reglerna handlar om vad en tävlingsledning kan göra och ska göra. Vidare tar de upp vad som gäller vid eventuella tvister på banan. Dessa tar vi heller inte upp här.