Hur fungerar det med stimpen?

Ett ord som det ofta talas om inom golf är stimpen. I denna artikel ska vi lite snabbt gå igenom hur det fungerar med stimpen och även titta på dess ursprung.

Stimpmeter - Mäta hastighet på green
En stimpmeter

Kort kan man säga att stimpen är ett ord som beskriver hastigheten på en green. Nu kan man även mäta hastigheten på andra delar av banan också men det är oftast ganska ointressant varför man bara talar om hastigheten på greenerna. Stimpmeter är det man kallar metoden och det verktyget som används för att mäta denna hastighet.

Själva verktyget är faktiskt väldigt enkelt då det är en aluminiumskena som är 91 cm lång och 4,4 cm bred, det finns sedan en 145 graders V-formad urskålning på skenan. 76 cm upp på skenan finns det en liten grop där bollen ligger i.

Hur man mäter

Mätningen är sedan ganska enkel och går till enligt följande steg.

 1. En plan yta på greenen letas upp.
 2. Där verktyget når marken sätts en peg i gräset för att markera var startpunkten är.
 3. En boll läggs ner i den grop som finns i skenan och denna höjs sedan sakta tills dess att bollen börjar rulla ner mot greenen. Tack vare att skenan är utformad på samma sätt överallt kommer bollen att alltid börjar rulla iväg när skenen når ungefär 20°. När bollen börjar rulla är det viktigt att stimpmetern inte höjs mer.
 4. En notering görs av var bollen stannar och sedan upprepas mätningen ytterligare tre gånger. Om bollarna inte stannar inom 20 cm från varandra måste mätningen börjas om då det anses att man hanterat verktyget fel.
 5. En peg placeras sedan på det genomsnittliga avståndet för de tre bollarna.
 6. För att få ett bra resultat gör man sedan om testet i motsatt riktning på exakt samma sätt.
 7. Det genomsnittliga avståndet på de två mätningarna ger sedan greenens hastighet.

Det är alltså bara en stimpmeter, tre golfbollar, tre peggar och ett måttband som behövs för att mäta farten på greenerna. Sen är det viktigt att komma ihåg att hastigheten kan variera mellan olika greener på samma bana varför ett test gärna ska göras på flera hål. Optimalt är självklart om alla greener håller samma fart.

Hastighet

Den hastighet man sedan får fram mäts i fot, vilket inte är speciellt överraskande då det var en amerikan som uppfann stimpmetern. Dessa siffror som vi visar här nedan gäller för ”vanliga” banor, när proffsen tävlar är hastigheten generellt klart högre.

 • 0 – 5 Trög svensk green
 • 5 – 8 Medelsnabb svensk green
 • 8 – 10 Snabb svensk green
 • 10 – 12 Tourgreen

På tourerna är hastigheten ofta 10 eller högre där den kan vara 12 eller högre på vissa tävlingar som Master på Augusta och US Open. Greenerna på British Open är ofta lite långsammare då det inte skulle fungera med för snabba greener där. Detta då det ofta blåser kraftigt och om då hastigheten på greenen är för hög ligger inte bollen still vilket omöjliggör spel.

Uppkomst av stimpmätaren

Det var Edward S. Stimpson som 1935 uppfann detta verktyg, hans namn har även fått ge namn till stimpmetern. Stimpson var en lokal golfmästare och kapten för golfen på Harvard. När han besökte US Open på Oakmont 1935 såg han stjärnan Gene Sarazen putta av greenen, Stimpson blev då övertygad om att greenerna var orimligt snabba men visst inte hur han skulle kunna bevisa detta. Han uppfann då en träversion av det verktyg som vi numera använder.

Frank Thomas kom 1976 att omdesigna Stimpsons design till en ny version i aluminium och denna användes första gången samma år under US Open och gjordes senare tillgänglig till greenkeepers. 2013 kom ytterligare en version och det är den som vi numera använder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vår sida använder cookies. Godkänn cookies för att kunna fortsätta använda sidan >>