Personliga problem som påverkar spelet

Golf är väldigt mycket ett mentalt spel, där man måste hålla ett stort fokus och [...]

Mentala färdigheter i golf

Golf är en oerhört mentalt laddad sport, där tekniskt fulländad briljans stundtals tillintetgörs när de mentala [...]

Vår sida använder cookies. Godkänn cookies för att kunna fortsätta använda sidan >>