Varukorgen

Varukorgen är tom

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Vår Facebook

FAQ - Utrustning (Skaft)

Spelar putterns typ av skaft någon roll?

Om du är en väldigt känslig spelare så kan du nog känna lite skillnad mellan olika skaft på en putter. Men det gör egentligen ingen skillnad för hur puttern i sig fungerar utan det är bara en fråga om vilken känsla du får.

Sen är det troligen så att känslan är det viktigaste när det gäller att hitta en putter som man trivs med. Bättre känsla ger större självförtroende vilket brukar föra med sig fler sänkta puttar.

Du behöver alltså egentligen inte tänka på vilket specifikt skaft det är som sitter på en putter utan alla är fullt godvärdiga att spela med. Det viktiga när det gäller putten och skaftet är mer att längden är lagom.

Hur ska man göra ifall man vill korta ner ett skaft?

Det första man ska säga är att det kan vara lurigt att kapa av längd på skaft och sen räkna med att det blir bra. T ex är det inte ett bra tips att korta ner ett herrskaft för att det ska passa till barn. Skaftet kommer då inte att böja sig på rätt sätt osv.

Men om du väljer att kapa skaftet så ska du alltid göra det från toppen. Du behöver då ta bort greppet först av allt sedan sågar du av den tänkta längden. Är det ett stålskaft är det inte lika känsligt när du sågar utan det går bra med någon såg som passar till rör. Om det är ett grafitskaft använd då en liten bågfil eller liknande och såga försiktigt.

När skaftet är nerkortat bör du tillsätta motsvarande vikt i toppen av skaftet för att den totala vikten inte ska förändras. Annars är det risk att skaftet kommer att kännas mycket konstigt. Avslutningsvis sätter du dit ett nytt grepp.

Kommer mina skaft att bli utslitna med tiden?

Att ett skaft efter upprepade slag skulle bli utslitet är en myt. Det finns inget som tyder på att detta inträffar. Självklart förutsätter detta att skaftet inte får skador på sig av annat slag. Ett stålskaft kan exempelvis rosta vilket klart påverkar hur det håller, får ett grafitskaft skador i sig riskerar det att ändra sin funktion och gå sönder enklare.

När ska jag byta ut mina skaft?

Du ska egentligen bara byta ut dina skaft om de har fått skador (rostat, böjt sig, sprickor osv) eller om du inte anser att skaftet längre passar till din sving.

Påverkar värme och kyla mina skaft?

Det är t ex vanligt att golfare har sin klubbor liggande i bagaget på bilen där värmen både kan vara mycket hög och låg beroende på årstid. Kommer detta att påverka mitt skaft?

Svaret på detta är nej att själva skaftet inte påverkas. Dock om det är extremt varmt där klubborna ligger kan det finnas en risk att limmet så fäster klubbhuvudet försvagas, sen måste det vara riktigt varmt för detta. Greppen kan också ta stryk om de ligger där det är varmt. Själva klubbskaftet klaras sig alltså bra.

Påverkar vikten på skaftet slaget?

Den faktor som allra mest påverkar hur långt en golfboll kommer att flyga är vilken hastighet som du träffar bollen med. Ett lättare skaft kommer att göra att du får upp en högre svinghastighet än med ett tungt.

Nu är det dock inte så enkelt att du bara kan sätta på ett lätt skaft (kan skilj 50 g eller mer på olika typer av skaft) och tro att du kommer att slå långt och rakt. Har du en väldigt snabbt sving behöver du troligen ett lite tyngre skaft för att slå bra slag.

Vad är frekvensmatchning?

Att tillverka skaft som blir exakt lika är väldigt svårt då mycket små skillnader påverkar hur ett skaft känns vid golfspel. Det är även så att ett skaft till en järn 5:a inte ska vara exakt likadant som ett till en järn 9:a.

För att ta reda på snabbt ett skaft oscillerar spänner man fast skaftet och sedan böjer och släpper det. Desto snabbare det oscillerar desto hårdare är skaftet. Generellt i ett järnset så är skaften mjukare för de långa klubborna än för wedgarna. En frekvensmatchning är då man mäter alla skaft och sedan ser till att de blir hårdare och hårdare i korrekt kurva.

Sen måste skaftet i övrigt också passa golfaren för att det ska ge någon direkt effekt. Böjs det fel eller har fel hårdhet kommer du inte att börja slå bra även om en frekvensmatchning är utförd.

Vad är torque?

Kort kan man säga att torque är hur vridstyvt skaftet är i nedsvingen. Torque presenteras i grader och färre grader betyder att skaftet är styvare. I stålskaft så skiljer sig styvheten mindre än i grafitskaft. Det man kan säga är att en person som svingar snabbt och hårt ska ha ett styvare skaft än någon som svingar långsamt och rytmiskt.

Testar du ut dina klubbor hos någon kunnig person kommer du att få hjälp så att skaften passar just dig på bästa möjliga vis.

Hur påverkar böjningen på skaftet din bollbana?

Tittar du på en golfsving i slowmotion kommer du att se att skaftet faktiskt böjer sig riktigt mycket när du svingar. Hur det böjer sig har en klar påverkan på dina slag. Ett ord som ofta användes tidigare (händer fortfarande) var kickpoint för att beskriva detta.

Desto närmare klubbhuvudet som ditt skaft böjer sig desto högre kommer bollbanan att blir på slaget. Sen ska man komma ihåg att detta är långtifrån allt som styr hur högt ditt slag kommer att gå. Hur din sving ser ut har en mycket större påverkan.

Finns det en standard för hårdhet på skaft?

Det hade varit smidigt om ett Regularskaft hos en tillverkare hade varit lite hårt som ett hos en annan men tyvärr är det inte på detta vis. De använder samma benämning på skaften som R, L och S men det är även allt som är standard.

Ett Regularskaft hos en tillverkare kan alltså vara lite hårt som hos en annan eller så motsvarar det ett Stiffskaft hos den tillverkaren. Du kan alltså inte vara säker på att få den hårdhet som passar på din sving om du bara tar samma bokstav hos en annan tillverkare. Detta gör att det i princip alltid är smart att prova ut dina golfklubbor innan du bestämmer dig.

Vad är det som avgör vilket skaft som passar bäst?

Det är till stor del fyra punkter som avgör vilket skaft som passar just dig bäst. En utprovare som gör sitt jobb korrekt kommer att ta hänsyn till dessa.

  • Svinghastighet
  • Hur övergången från baksving till nedsving ser ut.
  • Svingtempot
  • När klubban ”releasas”. Det är när händerna går från böjda till raka och därmed snappar till.

Det vanliga är att en spelare som har hög svinghastighet även är hårdare i sin övergång och har en senare release. En sådan spelare behöver normalt ett hårdare skaft än någon med en långsam sving. Men det behöver inte vara så utan två spelare som har identisk svinghastighet kan svinga så olika att de även ska ha olika hårdhet på sina skaft.

Vad händer ifall skaften är för hårda eller mjuka?

Det är inte positivt för ditt golfspel att ha skaft som inte passar dig och detta kommer att märkas på dina slag. Här ska vi titta på några vanliga sätt man kan se ifall skaften inte passar.

För hårt skaft

  • Bollen kommer att flyga lägre än vanligt och troligen kortare. Spelare lyckas inte få till rätt utgångsvinkel vilket skapar detta resultat.
  • Med stor sannolikhet kommer spelaren att ha problem med en slice eller fade. Detta då spelaren inte orkar få skaftet att böja tillräckligt mycket vid slagtillfället.
  • Även om bollen träffar mitt i klubbhuvudet så kommer det inte att kännas som någon vidare träff.

För mjukt skaft

  • Bollen kommer att flyga i en högre bollbana och då gå kortare ifall spelaren har rätt loft på sina klubbor. Har spelaren inte rätt loft kan bollen istället gå längre då den högre bollbanan kompenserar för detta fel.
  • Istället för att tappa ut bollen som med ett hårt skaft är problemet här istället att det blir en draw eller hook. Klubban hinner här rotera för mycket vilket gör att den inte kommer ner rakt vid bollträff. Har spelaren egentligen problem med en slice kan detta fel döljas av ett för mjukt skaft.
  • Då skaftet är mjukare blir vibrationerna som uppstår vid ett slag skönare. Du kanske därmed inte känner på samma sätt när du inte träffar bollen bra.

Vad betyder de olika bokstäverna som står på skaften
Normalt står det antingen X, S, R, A eller L på ett skaft som du kan köpa. Dessa bokstäver betyder från hårdaste till mjukaste;
X – Extra stiff
S – Stiff
R – Regular
A – Senior (A betydde från början amatör)
L – Lady

Vad är skillnaden på grafitskaft och stålskaft?

Den stora skillnaden på de olika typerna av skaft om man bortser från hur de görs är vikten. Visst finns det grafitskaft som kan vara tyngre än de lättaste stålskaften men generellt är grafitskaft lättare. Du kommer därmed att få upp en högre svinghastighet och därmed slå längre med klubbor som har grafitskaft.

Statistik säger att en spelare mycket väl kan slå 5 – 10 meter längre med en driver med grafitskaft. Det kan alltså låta som att alla golfare ska ha grafitskaft men så är det inte riktigt. Även om grafitskaften har blivit mycket bättre så passar stålskaft bättre för slag där känslan är viktigare än längden. Av denna anledning så ser man få wedgar med grafitskaft medan många träklubbor har denna typ av skaft.

Ska man köpa nya klubbor så det här med längd alltså något man ska fundera över. Är det längd som önskas så är det troligen inte stålskaft som ska köpas. En nackdel med grafit är att det kostar mer, vanligt kostar ett järnset ca 1 000 kr mer om man önskar dessa skaft.