Varukorgen

Varukorgen är tom

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Vår Facebook

FAQ - Regler (Sving, adressering m.m.)

Jag missade bollen, räknas det som ett slag?

Situationen är enligt följande. En spelare ska slå ett slag men det går inte bättre än att denna spelare helt missar bollen. Vad händer i då?

Svaret på denna fråga är helt beroende på vad avsikten var för spelaren. Om spelaren försökte slå bollen men missade så räknas det som ett slag. Var tanken inte att slå i väg bollen räknas det inte som ett slag. Avsikten avgör helt och hållet vad som händer.

Vad händer ifall jag råkar träffa bollen med en övningssving?

Här avgörs det väldigt mycket av ifall bollen är i spel eller ej. I spel blir bollen direkt när du slår utslaget på hålet. Om du ännu inte har slagit ut bollen och på tee råkar träffa den när du övningssvingar eller råkar peta till bollen när den ligger på peggen så utgår det ingen plikt för dig. Bollen är ännu inte i spel vilket gör att du bara kan lägga tillbaka den på peggen och slå som du tänkt.

Har du slagit ut på hålet så är det värre ifall du råkar träffa bollen med din övningssving. Det räknas då som att du har flyttat en boll som ligger stilla och detta innebär att du med ett slags plikt ska återplacera bollen på samma plats och slå ett slag från denna plats. Gör du inte detta och spelar vidare från positionen som bollen hamnade på är plikten två slag eller förlorat hål i matchspel. En övningssving som träffar bollen räknas alltså inte som ett golfslag.

Klubbhuvudet lossnade när jag skulle slå, vad händer?

Du står på tee och har laddat länge och väl för att dunka iväg bollen långt och rakt. Därmed tar du i lite extra och under svingen lossnar klubbhuvudet och som en följd av detta missar du bollen. Vad säger då reglerna om denna situation?

Som vanligt inom golfen är reglerna ganska tydliga och här beror det helt på när klubbhuvudet lossnade. Om det lossnade i baksvingen är det helt lugnt då ett golfslag aldrig räknas innan nersvingen börjar och det räknas inte som en sving ifall det bara är ett skaft där klubbhuvudet saknas. Dock är det värre ifall klubbhuvudet föll av under nersvingen för då räknas det som ett slag.

Jag har adresserat bollen och den rörde sig av vinden, vad händer?

Regeln som behandlar detta har ändrats för bara något år sedan. Tidigare var det så att en spelare alltid åkte på plikt ifall han hade adresserat bollen och den sedan blåste i väg. Numera är det så att spelaren inte får någon plikt ifall det är uppenbart att det inte var pga spelaren som bollen rörde sig.

Tidigare fick alltså en golfspelare plikt ifall han hade adresserat bollen men sedan avbrutit slaget och gått ifrån bollen och det blåst så bollen rört sig. Detta var ganska uppenbart inte en bra regel varför man ändrade den.

Får jag plikt om jag slår i fel ordning?

Den generella ordning som gäller i golf är att spelaren med bäst resultat på hålet innan slår ut först. Sedan slår den som ligger längst bort från hålet först osv. Men vad händer ifall du då slår bollen före en spelare som ligger längre bort?

I slagspel händer det inget utan ditt slag räknas och ingen plikt utgår till dig. Sen kanske de andra spelarna i bollen blir lite missnöjda om de precis tänkt att slå. Det är användbart att slå i ”fel ordning” om t ex en spelare letar efter sin boll eller måste vänta av någon annan anledning. Letar spelaren efter bollen kan du slå först för att sedan gå och hjälpa till med letandet. Är det på ett par 5-hål kanske en spelare som ligger längre ifrån har tänkt att gå för green medan du tänkt lägga upp på ett lagom avstånd. Är det då andra spelare på green kan han inte slå men du kan. Alltså är det smidigare att du slår först.

Det finns ett undantag i slagspel och det är ifall spelare kommer överens om att en spelare ska slå först för att ge någon direkt fördel.

Om man spelare i ”fel ordning” i matchspel så är reglerna lite annorlunda. Det blir heller här aldrig någon plikt på den som slog men det som kan hända är att motståndaren kräver att slaget ska slås om. Har han inte givit sitt godkännande till att du slog först är det hans fulla rätt att kräva att bollen läggs tillbaka och ett nytt slag slås.

Får man placera ut något som hjälper till att sikta?

Det är vanligt att spelare på rangen använder siktpinnar, klubbor och annat för att hjälpa till i träningen. Frågan är då ifall man får göra på samma sätt ute på banan.

Om en spelare befinner sig på green så är det korta svaret nej på denna fråga. Det är helt okej att peka ut en linje osv men spelare, caddie eller medspelare får t ex inte röra gräset. Om det är spel utanför green så gäller lite andra regler. Då får du faktiskt göra detta genom att t ex lägga ner en klubba för att ställa in fötterna rätt men det viktiga är att du måste ta bort detta hjälpmedel innan du slår bollen.

Jag träffade en kabel som hängde över banan, vad händer?

Det är inte helt ovanligt att kraftiga elledningar är dragna över golfbanor. Med lite otur kan du träffa en sådan då. När detta händer efter ett perfekt slag kan det kännas klart tråkigt.

På banor som har ledningar av detta slag över sin golfbana finns det normalt en lokal regel som säger att ett slag som träffar en ledning ska slås om. Den lokala regeln ska vara utformad då på ett sådant vis att det inte är upp till dig som spelare att välja om du vill slå om slaget eller ej utan du ska slå om det. Finns det ingen lokal regel är det bara att spela bollen som den ligger.

Får jag plikta om jag råkar peta ner bollen från peggen?

Det är ganska lätta att man råkar peta ner bollen från peggen när man gör sig reda att slå ut från tee. Ett golfslag är en nedåtgående rörelse med klubban där syftet är att träffa bollen. Då det inte är tanken att du ska slå ner bollen är detta inte något slag.

Du får troligen räkna med att någon annan spelare i bollen skriker ”ett” och detta är troligen något du får stå ut med då det verkar vara en av de där lite fåniga traditionerna som lever kvar inom golfen.

Det du gör är att bara plocka upp bollen och lägger tillbaka den på peggen och slår ut, allt utan någon plikt. Vi ska lägga till att det finns ett läge där det faktiskt utgår plikt om du råkar peta till bollen från peggen. Skulle du först ha försökt att slå iväg bollen men missade den helt så räknas detta som ett slag. Bollen är därmed i spel och skulle du då innan försök två råka peta till den räknas det som att du har rubbat en vilande boll. Då återplaceras bollen men med ett slags plikt.

Bollen rullar iväg

Vad händer ifall man slår ett slag där bollen stannar i en backe för att senare börja rulla igen?
Det är inte helt ovanligt att du slår ett slag där bollen stannar i en stark sluttning. Efter ett bra tag kan sedan bollen börja rulla igen pga att några grässtrån viker sig. Om du uppenbarligen inte har påverkat bollen på något vis ska du då bara spela bollen där den hamnar efter rörelsen. Det spelar alltså ingen roll hur länge som bollen legat still om det är en naturlig påverkan som gjort att bollen rört sig.

Skulle du istället återplacera bollen där den låg kostar detta dig två pliktslag då du spelat från fel position. Ett tips kan vara att ibland försöka slå ett slag lite snabbt om du tror att det finns risk att bollen rullar iväg och den då skulle hamna i ett sämre läge som ett vattenhinder.

Jag träffade bara en gren

Efter ett snett slag ligger du illa till vid en rot och när du ska slå träffar du en gren i baksvingen och missar bollen helt men råkar träffa roten på ett sådant vis att du lättare kan slå nästa slag. Ska du då ha plikt?

Om du verkligen försökte slå bollen men missade av någon anledning utgår det inte någon extra plikt för dig även om du i princip har förbättrat läget genom att slå bort en del av roten som var ivägen. Du ska självklart räkna luftsvingen som ett slag men utöver detta tillkommer det ingen plikt utan det är bara att slå iväg bollen på nästa slag. Om du istället medvetet inte försökte träffa bollen utan bara försökte förbättra läget utgår sjävlklart plikt.

Bollen gick i två delar vad gör jag?

Det är inte speciellt vanligt längre att en boll går i två delar då de är betydligt hårdare numera. Men det kan fortfarande hända och frågan är vad man då ska göra?

Trevligt nog är detta en av situationerna när golfreglerna är till din hjälp. Det du ska göra är nämligen att annulera slaget och sedan spela en ny boll så nära som möjligt från den plats där ursprungsbollen slogs. Det kostar dig alltså inget pliktslag eller liknande utan var vid det andra slaget som bollen gick sönder slår du helt enkelt ett nytt andraslag.