Varukorgen

Varukorgen är tom

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Vår Facebook

FAQ - Regler (Leta, provisorisk osv.)

Får jag spela vidare på min provisoriska boll även om jag hittar den första bollen?

Ett ganska vanligt scenario för oss golfare är att vi slår ett riktigt dåligt utslag in i skogen med den första bollen. Då tar vi och slår en provisorisk boll då det ju finns stor risk att första bollen inte hittas, denna boll flyger sedan iväg perfekt och landar mitt i fairway långt bort. När vi sedan letar efter den första bollen hittar vi den fast i ett riktigt skitläge. Då vill man ofta spela vidare på den provisoriska bollen som ligger mycket bättre, men är detta okej?

Tyvärr är svaret på denna fråga nej. Direkt när du hittar din första boll är det den som gäller och den provisoriska är inte längre i spel hur gärna än du vill. Undantaget är ifall du hittar den första bollen out of bounds.

Är första bollen inte out of bounds är det bara att glömma bort den provisoriska och spela vidare på den första enligt de alternativen som reglerna säger.

Hur länge får jag leta efter en boll?

Reglerna säger att du får leta efter en golfboll i tre minuter. Är inte bollen hittad inom denna tid är den förlorad. En sak som man ska komma ihåg är att det bara gäller själva letandet efter bollen inte hur lång tid det tar att identifiera bollen. Säg att en annan person hittar din boll efter 2:50 och det tar dig en minut att komma fram till platsen där bollen ligger så är det inga problem. Bara bollen var hittad innan tiden gick ut så är det okej.

Du kan även ta hjälp av vem som helst för att hitta din boll. Det behöver inte vara en medspelare, motspelare eller caddie. Skulle du ha tränat din hund till att hitta bollar är det lugnt, en snäll banarbetare som hjälper till att leta är heller inga problem. Det är ointressant hur bollen hittas bara den hittas.

Sen en sak man ska komma ihåg är att det är ytterst tveksamt om det är en bra idé att leta efter en boll i tre minuter om det inte är en viktig tävling eller lugnt på banan. Är det en lördag förmiddag passar det sig inte speciellt bra att låta bollen efter vänta för lång tid. Tipset är att ni släpper igenom bollen efter ifall ni misstänker att det ska ta lång tid att hitta bollen. Då behöver ni inte stressa och spelarna i den andra bollen slipper vänta på er.

Råkar sparka till bollen när du letar efter den?

Du har slagit ut en boll i den höga ruffen och när du letar efter den hittar du inte den förrän du trampar på den och därmed råkar flytta på bollen, vad händer?

Detta är en av reglerna som har ändrats från och med 2020. Numera får du ingen plikt om det är oavsiktligt och bollen ska återplaceras så gott det går.

Du glömmer att säga till att det är en provisorisk

Ditt första slag hamnar någonstans där du inte är säker på att hitta den och därför väljer du att slå en provisorisk boll. Vilket man självklart gör i en sådan situation. Men du glömmer att säga att det är en provisorisk då du tänker att det är uppenbart vad det är, vad händer?

Direkt om du sätter en annan boll i spel och inte säger att det just är en provisorisk boll så är det den som gäller. Om den första bollen skulle hittas eller ej spelar inte längre någon roll. Att säga till att det är en provisorisk boll är alltså väldigt viktigt. Du har alltså med ett slags plikt satt en annan boll i spel.

Får man leta totalt fem minuter efter en boll eller för alla bollarna?

Scenariot är enligt följande. En spelare slår först ut ett utslag till höger i det höga gräset. Då det är ytterst tveksamt om det går att hitta bollen slår spelaren en provisorisk boll som också hamnar på samma ställe. För att vara säker slås då ytterligare en provisorisk boll som hamnar långt till vänster istället. Får man då leta 3 minuter efter varje boll eller är det 3 minuter totalt letande som gäller?

Svaret blir att de två första bollarna som har hamnat nära varandra får letas efter samtidigt under en 3 minutersperiod. Hittas ingen av dessa bollar får du 3 nya minuter på dig att leta efter nästa boll eftersom den har hamnat i ett annat område.